Per complementar les funcions de la RUBILIM, RUBI posa a disposició dels professionals una completa gamma d'accessoris per a aquesta netejadora rotativa.

Dins de la gamma d'accessoris per a netejadora rotativa RUBILIM, el professional trobarà raspalls de diferents dureses i abrasions per a treballs d'escombrat o desbast lleuger, així com una col·lecció de fregalls variats, adaptats a tot tipus de neteges i superfícies, des de les més delicades a les més resistents.

També trobem, dins dels accessoris per a netejadora rotativa RUBILIM, tot el necessari per poder realitzar els treballs de polit superficial i cristal·litzat, com a fase del manteniment dels nostres terres de terratzo, marbre o granit, com ara: els suports de plaques, les pròpies plaques de diamant en diferents granulometries, els pesos addicionals per al llastrat de la màquina i millorar l'eficàcia del procés, etc. RUBI ofereix també diferents suports per poder adaptar la RUBILIM a altres processos de neteja, polit, o acabat, com el remolinat o el rejuntat de paviments ceràmics.

Accessoris per a netejadora rotativa