Accessoris per netejadora elèctrica per a junts

Accessoris per netejadora elèctrica per a junts

Accessoris

Per complementar les funcions de la SPOMATIC-250, disposem d'una completa gamma d'accessoris per a netejadora elèctrica per a juntes.

 

 Dins de la gamma d'accessoris per a netejadora elèctrica per a juntes SPOMATIC, el professional trobarà els seus diferents models d'esponges, amb densitats variades que li permetran allargar la durada de l'esponja, augmentant així el rendiment del seu treball o disposar d'una esponja especialitzada només en la neteja de la resta de junta epoxídica.

 

 Per minimitzar la generació d'escuma, quan es treballa amb restes de morter de juntes de base cimentosa, RUBI inclou en la seva gamma d'accessoris per a netejadora elèctrica per a junts el líquid antiescumant.