Les ceres RUBI han estat formulats per ressaltar la bellesa natural de cada material. Des dels més porosos a tots aquells productes més delicats.

 Gràcies a l'aplicació de la gamma de ceres RUBI, l'usuari podrà protegir i abrillantar materials d'origen més apagat en un sol tractament.

 

 Amb l'ús de ceres d'alta qualitat i una formulació adequada a les necessitats del sector, els productes per a la pissarra RUBI ofereixen solucions adaptades, tant a les superfícies amb alts nivells de porositat com a les de nivells més baixos, però sempre amb un mateix objectiu comú, donar a l'usuari el major rendiment amb els millors resultats possibles.

 

 La gamma de ceres RUBI està formada per tres productes; la cera per a superfícies poroses RW-70, la cera per superfícies poc poroses RW-71 i la cera de manteniment RW-72. Cal destacar, que la cera de manteniment RW-72, està especialment formulada, per allargar la vida de totes les superfícies tractades amb les ceres RW-70 i RW-71, tot i que, és clar, és perfectament compatible amb el altres ceres del mercat . La cera de manteniment RW-72 pot ser utilitzada, també, com abrillantador per recuperar i protegir superfícies polides i cristal·litzades amb anterioritat.

 

 En aquesta gamma de productes, tant el col·locador professional de rajola ceràmica com l'usuari particular, es poden trobar una solució, de confiança, per al tractament i manteniment d'aquells paviments que necessiten una ajuda extra per millorar el seu acabat estètic.

 

 La gamma de productes per a la neteja, protecció i manteniment RUBI assegura un alt nivell de servei i ofereix una solució global a l'usuari, en disposar de productes per a totes les possibles fases de tractament; netejadors, protectors, productes per al encerat i altres productes de neteja i acabat. A més dels estris necessaris per a la seva correcta aplicació, com són les talotxa, esponges, cubelletes de neteja, netejadores i abrillantadores.