Els productes descatalogats o outlet RUBI són tots aquells productes que, sent plenament funcionals i vigents, han estat substituïts en el catàleg per altres productes més moderns o actualitzats. Aquests productes descatalogats són el resultat de la contínua política de renovació i modernització de gamma que segueix RUBI.

RUBI aplica el coneixement dels nous materials ceràmics, adhesius industrials i materials de construcció en el desenvolupament de nous productes. Treballa en el disseny i la fabricació de productes innovadors i que ofereixin solucions de qualitat i d'estalvi de temps als professionals del sector, sempre enfocats a aconseguir els resultats de millor qualitat. Tot aquest procés es realitza sense perjudici en la qualitat dels productes descatalogats o renovats, ja que compten amb el mateix nivell de qualitat i de garantia que la resta de gammes RUBI. Tenint altes prestacions i una funcionalitat més que demostrada.

Els estocs romanents de productes descatalogats es posen a disposició de l'usuari perquè pugui adquirir-los amb unes condicions comercials immillorables i altament avantatjoses per a aquest, ja que els són aplicats descomptes altament interessants. Aquests productes estaran disponibles fins a l'esgotament total d'estoc.

Els productes descatalogats formen part de les diferents gammes del catàleg RUBI, com són tall i mecanització manual de la ceràmica, tall i mecanització elèctrica de la ceràmica, discos diamant, perforació, mescladors elèctrics i varetes mescladores, eines i accessoris per a la col·locació i acabats de la ceràmica, equipament de seguretat i accessoris per a la neteja i manteniment de la ceràmica.

Aquesta gamma, igual que tots els productes del catàleg RUBI, té una garantia internacional. RUBI ofereix un servei de garantia a tot el món, gràcies a la feina de les nostres oficines comercials i distribuïdors oficials, la qual cosa representa la importància i la presència a nivell mundial de la nostra marca.