La gamma de productes protectors RUBI per rajola ceràmica i altres materials posa a l'abast dels professionals les millors solucions per a la protecció i impermeabilització tant per a façanes i terrasses com per a paviments ceràmics o de pedra natural interiors.

 

 Els protectors RUBI asseguren un alt nivell de protecció hidro oleofugante tant per a superfícies amb alts nivells de porositat com per a les menys poroses i delicades. A més, cal destacar l'eficàcia del protector anti-eflorescències RP-52, que ajuda a combatre de manera eficaç l'aparició d'aquestes taques salines.

 

 Els protectors RP-50 i RP-51 són ideals per protegir i impermeabilitzar qualsevol tipus de superfície, interior o exterior, tant de les inclemències ambientals com dels efectes de taques d'olis i greixos.

 

 La gamma de productes per a la neteja, protecció i manteniment de RUBI ofereix una solució global a l'usuari, en disposar de productes per a totes les possibles fases de tractament; netejadors, protectors, productes per al encerat i altres productes de neteja i acabat.

 A més dels estris necessaris per a la seva correcta aplicació, com són les talotxa, esponges, cubelletes de neteja, netejadores i abrillantadores.

 

 La gamma RUBI de productes de neteja, protecció i manteniment per a la rajola ceràmica respon a les necessitats del sector de la col·locació. Aquesta gamma assegura un alt nivell de servei tant al canal com a l'usuari final gràcies a una estratègia que combina diversos factors diferencials de RUBI: la qualitat dels productes i la capacitat de servei del grup.

 

 Per garantir la millor assistència als usuaris de la gamma de productes per a la neteja, protecció i manteniment RUBI, posem a disposició del client la nostra línia d'atenció telefònica i altres vies de comunicació com el correu electrònic.

 

A RUBI no només ens preocupem a dissenyar, fabricar i distribuir les millors eines per al tall i col·locació de rajola ceràmica. També pensem en els complements i accessoris que tot col·locador professional de rajola ceràmica pot necessitar.