Rodels per a talladores manuals estàndard

Rodels per a talladores manuals estàndard

Tall manual

info
closeRodel 10 mm STD

El rodel de Ø 10 mm de RUBI incorpora una rulina fabricada en carbur de tungstè.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina del rodel de Ø 10 mm de RUBI permeten, a aquest rodel, oferir una excepcional qualitat en el ratllat de rajoles ceràmiques de gres (tipus BIIa) especialment aquelles amb acabats semi-rugosos.

info
closeJoc 2 Rodels 6 mm STD

Pack de 2 rodels de Ø 6 mm STD de RUBI.El rodel de Ø 6 mm STD d'RUBI incorpora una rulina fabricada en carbur de tungstè d'alta resistència al desgast.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina del rodel de Ø 6 mm STD de RUBI permeten, a aquest rodel, oferir una excepcional qualitat en el ratllat de rajoles ceràmiques per a revestiment ...

info
closeJoc Rodels 6 i 10 mm STD

Conjunt format per un rodel de Ø 6 mm STD i un rodel de Ø 10 mm STD de RUBI.Els rodels de Ø 6 i 10 mm STD de RUBI incorporen rulines fabricades en carbur de tungstè d'alta resistència al desgast.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina del rodel de Ø 6 mm STD de RUBI permeten, a aquest rodel, oferir una excepcional qualitat en el ...

info
closeRodel 6 mm STD

El rodel de Ø 6 mm STD d'RUBI incorpora una rulina fabricada en carbur de tungstè d'alta resistència al desgast.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina del rodel de Ø 6 mm STD de RUBI permeten, a aquest rodel, oferir una excepcional qualitat en el ratllat de rajoles ceràmiques per a revestiment (tipus BIII).

info
closeRodel 8 mm STD

El rodel de Ø 8 mm STD de RUBI incorpora una rulina fabricada en carbur de tungstè d'alta resistència al desgast.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina del rodel de Ø 8 mm STD de RUBI permeten, a aquest rodel, oferir una excepcional qualitat en el ratllat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic (tipus BIa) polit i esmaltat.

info
closeRulina 14 mm

La rulina de Ø 14 mm d'RUBI està fabricada en carbur de tungstè sinteritzat d'alta resistència a l'abrasió.Els exclusius mecanitzat i afilat de la rulina de Ø 14 mm d'RUBI permeten, a aquesta rulina, oferir una excepcional qualitat en el ratllat de rajoles ceràmiques tant en rajoles per a revestiment (tipus BIII) com en gres esmaltat (BIIa).

MÉS INFORMACIÓ


Les talladores manuals estàndard RUBI estan considerades les més versàtils del mercat i això es deu, en part, a la completa selecció de rodels que RUBI posa a disposició del col·locador de rajola ceràmica.

Els rodels per a talladores manuals estàndard són intercanviables i s'adapten a cada situació depenent del tipus de material que el professional necessiti tallar d'una forma ràpida i senzilla, sense necessitat d'eines ni de desmuntar cap peça de la talladora.

Tots els rodels de la gamma estan fabricats en carbur de tungstè sinteritzat d'alta qualitat.

Dins de la gamma de rodels per talladores manuals estàndard, el professional trobarà que cada diàmetre disposa d'un afilat propi, adaptant-se així a cada material per aconseguir la millor qualitat de tall i oferir al col·locador el major rendiment possible.

La marca RUBI és coneguda per la gran durabilitat i per la qualitat de les seves eines. Des de fa ja més de 65 anys, RUBI fabrica només productes d'alta durabilitat i resistència, per poder proporcionar el millor rendiment davant les condicions de treball més dures i adaptant-se a les exigències de cada mercat.

A RUBI sempre hem tingut una relació molt estreta amb els col·locadors de rajola ceràmica i és per nosaltres vital tenir una via de comunicació fluïda i constant amb ells. És per això que tenim totes les eines necessàries per poder oferir al professional del sector un producte innovador capaç de donar solucions a les seves necessitats diàries durant el treball.

La gamma de rodels per a talladores manuals estàndard, igual que la resta de gammes del nostre catàleg, està pensada per oferir a l'usuari un estalvi de temps i augmentar l'eficiència en el seu treball. A RUBI som sabedors de la importància que té avui en dia l'eficiència i l'estalvi de temps, així doncs els nostres encarregats de desenvolupament de producte estan molt enfocats en aquests conceptes a l'hora de dissenyar les noves eines.