Sistema d'anivellament DELTA LEVELLING SYSTEM

Sistema d'anivellament DELTA LEVELLING SYSTEM

Eines i útils per a la col·locació

info
closeBrides DELTA LEVELLING SYSTEM

Les brides del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI estan disponibles en diferents gruixos, per permetre la seva instal·lació en juntes d'1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 3 mm, així com a diferents altures, per poder treballar amb rajoles ceràmiques de diversos gruixos: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm.

info
closeFalques DELTA LEVELLING SYSTEM

Les falques del DELTA LEVELLING SYSTEM de RUBI faciliten que la pressió realitzada sobre les rajoles ceràmiques provoqui un anivellament òptim de les rajoles. Donant com a resultat, una planor final homogènia de tota la superfície.El sistema de col·locació horitzontal de les falques del DELTA LEVELLING SYSTEM permet una primera ...

info
closeTenalles DELTA LEVELLING SYSTEM

Les tenalles del DELTA LEVELLING SYSTEM de RUBI poden ser utilitzades tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció de les tenalles del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la de donar, a la falca DELTA LS, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la ...

MÉS INFORMACIÓ


La funció principal del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la d'evitar la creació de celles de col·locació durant la instal·lació de rajoles ceràmiques, tant en paviments com en parets.

El sistema d'anivellament DELTA LS també evita el moviment de les rajoles durant l'enduriment de l'adhesiu i, durant la instal·lació, es redueix el nombre de correccions en la posició de la pròpia rajola ceràmica.

El principi bàsic del sistema d'anivellament DELTA LS és el de pressionar la peça més alta, fins a igualar la seva posició amb les rajoles adjacents, obtenint així, una millora substancial de la planor superficial.

El sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és un sistema de falques i brides, recomanat per a formats de 30x30 cm o majors i gruixos variats de fins a 12, 15 o 20 mm, depenent del model de brida que s'utilitzi.

La utilització del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és ràpid, fàcil i intuïtiu. Un cop finalitzada la instal·lació, els elements del sistema es retiren per impacte (cop de peu o maça), colpejant les brides sempre en el sentit de la junta.

Les falques del sistema d'anivellament DELTA LS es poden reutilitzar diverses vegades.

La tenalla del DELTA LEVELLING SYSTEM de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció principal de la tenalla del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la de donar, a la falca, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ceràmica, obtenint així, una planor resultant homogènia.

En el disseny de tots els productes RUBI, tot l'equip de R + D + I de RUBI, format per enginyers i professionals de diverses parts del món, ha estat vital. El fet de rebre informació de moltes parts del món ens ofereix la possibilitat de tenir una visió global del negoci i de les necessitats dels professionals, del sector de la construcció, per poder dissenyar eines adaptades a cada mercat.


Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.