Sistema d'anivellament TILE LEVEL

Sistema d'anivellament TILE LEVEL

Eines i útils per a la col·locació

info
closeBrides TILE LEVEL

Les brides TILE LEVEL de RUBI garanteixen la junta mínima col·locació de 1,5 mm gràcies al seu reduït gruix de 0,75 mm. Les brides TILE LEVEL s'han dissenyat per permetre que el sistema ràpid d'anivellament TILE LEVEL de RUBI pugui treballar amb rajoles ceràmiques de gruixos compresos entre els 3 mm. i els 20 mm.

info
closeCampanes TILE LEVEL

Gràcies a la base circular i al seu disseny cònic, les campanes TILE LEVEL de RUBI garanteixen que la pressió realitzada sobre les rajoles ceràmiques es reparteixi de forma homogènia. Assegurant així, una planor resultant homogènia per tota la superfície. El sistema de pressió vertical de les campanes TILE LEVEL evita que el col·locador ...

info
closeKit TILE LEVEL

El Kit TILE LEVEL de RUBI es compon de: 1 tenalla TILE LEVEL, utilitzable tant en paviments com en revestiments (col·locació de rajola ceràmica horitzontal i vertical), 1 bossa de 100 unitats de brides TILE LEVEL, per al seu ús en rajoles ceràmiques de gruixos compresos entre els 3 mm. i els 20 mm.

info
closeTenalla TILE LEVEL

La tenalla del TILE LEVEL de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció principal de la tenalla TILE LEVEL de RUBI és la de donar, a la campana TILE LEVEL, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ...

MÉS INFORMACIÓ


RUBI, en el seu continu afany de superació i de posar a disposició del col·locador professional totes les eines possibles, dissenya els sistemes d'anivellament TILE LEVEL. TILE LEVEL és la solució definitiva per evitar la creació de celles durant la instal·lació de rajola ceràmica.

Gràcies al treball i a la col·laboració de tots els departaments de l'empresa i de l'alta fidelització dels nostres clients de moltes parts del món, som coneixedors de les exigències i particularitats de cada mercat. Per aquestes raons, dissenyem i fabriquem productes i eines que s'adapten a cada tipologia de mercat i que cobreixen les necessitats del professional.

El seu sistema de brides i campanes reutilitzables és l'únic sistema del mercat capaç de garantir una pressió homogènia sobre la rajola ceràmica. D'aquesta manera, els sistemes d'anivellament TILE LEVEL de RUBI poden garantir la no creació de celles durant la col·locació. El professional que escull els sistemes d'anivellament TILE LEVEL pot reduir el temps de posada en obra dels seus treballs de col·locació, alhora que incrementa els nivells d'acabat dels seus treballs i per tant, també els de satisfacció dels seus clients. Els sistemes TILE LEVEL asseguren la junta mínima de col·locació de 1,5 mm. tant en els treballs d'instal·lació de rajola ceràmica de paviments o revestiments així com de lloses de pedra natural, com el marbre o el granit.

Un altre punt important dels sistemes d'anivellament TILE LEVEL de RUBI és que ens ofereixen la seguretat que l'anivellat seguirà sent efectiu i no variarà durant l'enduriment, problema que pateixen tots els col·locadors de rajola ceràmica, i que en ocasions causen pèrdues de temps i malbaratament de material.

Al web de RUBI, podeu trobar un arxiu de fotos i vídeos degudament classificats d'aquest sistema d'anivellament, el qual us ajudarà a conèixer una mica més el producte. En els vídeos es mostren els usos i aplicacions més importants de cada eina. Només us cal buscar al catàleg, i triar el producte, hi trobareu tota la informació i suport audiovisual que necessiteu.


Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.