Descripció

Les tenalles del DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI poden ser utilitzades tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció de les tenalles del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la de donar, a la falca DELTA LS, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ceràmica, obtenint així, una planor resultant homogènia.

Les tenalles del DELTA LEVEL SYSTEM tenen un disseny que permet, al col·locador professional de rajola ceràmica, realitzar treballs en grans superfícies obtenint, al mateix temps, un major confort, gràcies a la seva ergonomia, i una elevada resistència i robustesa.

Dins el disseny de les nostres eines sempre està molt present el concepte d'ergonomia, ja que creiem que la seguretat i el fet de minimitzar els riscos de lesió en el treball són fonamentals per a la salut i per a una correcta execució.

El sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques gran format (mida mínima requerida: 30x30 cm.) i gruixos compresos entre els 3-12, 6-15 i 11-20 mm. (Depenent del model de brida DELTA LS utilitzant), mitjançant la tècnica del doble encolat.

Les tenalles permeten la regulació de la pressió segons el gruix de la rajola ceràmica, permetent que l'usuari realitzi sempre la pressió justa i necessària en cada moment i facilitant, així, l'ús del sistema per a aquells usuaris que no estiguin acostumats.

El DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI evita el moviment de les peces durant l'enduriment de l'adhesiu i millora la planor superficial resultant.

Gràcies al sistema d'anivellament DELTA LS, el col·locador de rajola ceràmica veu com es redueix el temps d'execució i millora la rendibilitat dels seus treballs d'instal·lació de rajola ceràmica.

Gràcies a la varietat d'altures i gruixos a la brides DELTA LS, l'usuari podrà adaptar l'ús del DELTA LEVEL SYSTEM a qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica.

Característiques

  • Fabricades en acer amb empunyadures de plàstic ergonòmiques.
  • 6 posicions de regulació d'alçada segons el gruix de la rajola ceràmica.
  • Funda protectora a la pinça per evitar danyar la rajola.

Vídeos Tenalles DELTA LEVEL SYSTEM


Referències i Models per a Tenalles DELTA LEVEL SYSTEM


On comprar?

Tenalles DELTA LEVEL SYSTEM
  • Ref. - 2847
  • EAN-13 - 8413797028478
  • Unitats per caixa - 1
  • card_giftcardPunts: 4

Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.