Rubi Zero Dust

Zero Dust, UN NOU SISTEMA PER LES TALLADORES ELÈCTRIQUES RUBI

Què és el Zero Dust?

Rubi aposta per la seguretat del professional i és per aquest motiu, que hem desenvolupat el sistema ZERO DUST en col·laboració amb el TNO (The Netherlands Organisation for applied scientific research), i dins del programa DUST FREE WORKING.

El sistema ZERO DUST redueix el volum de partícules de pols de quars respirables, i proporciona un entorn de treball net i segur.

Rubi Zero Dust

El sistema ZERO DUST, exclusiu de RUBI, ha estat sotmès a proves i certificat pel TNO, i ofereix uns valors "d'exposició segura" a les partícules de pols de quars respirables dins de la "zona d'inhalació de l'usuari", que permet a les talladores elèctriques RUBI treballar fins a 3 hores diàries* i consecutives tallant rajola ceràmica i 1 hora en el tall de pedra natural.

Rubi Zero Dust

Com funciona el Zero Dust?

Al tallar materials petris, s'alliberen partícules de pols de quars a l'entorn resporable i l'usuari queda exposat a la inhalació d'aquestes.

Treballar amb talladores elèctriques de tall humit, ajuda a controlar la quantitat d'aquestes partícules, ja que l'aigua redueix de forma considerable la pols generada, però això no significa que el risc d'exposició d'aquestes partícules desaparegui.

Gràcies al sistema ZERO DUST, RUBI ofereix al professional del sector, les primeres talladores elèctriques, amb el certificat TNO pel tall de rajola ceràmica i pedra natural.

Tots els models de talladores elèctriques RUBI DC, DS, DX i DR, fabricades a partir del mes de març de 2017 inclouran, de sèrie, el sistema ZERO DUST.