Picture 1: Een droogboor wordt vlak met al het diamant in 1 keer op een tegel gezet. Dit verkort de levensduur van boren en is niet effectief. Picture 2: Een diamantdroogboor wordt met 1 kant op een tegel gezet: voor effectief gaten boren en de beste tip voor een langere levensduur.

Share this article

Post a comment