Speciale speciekuip met afgeronde hoeken in de bodem voor het sneller mengen van mortels en lijmen.

Share this article

Post a comment