Een tegel is gesneden en gebroken, en heeft een kartelende breuklijn.

Share this article

Post a comment