Het verschil tussen een bot en scherp diamantzaagblad is te voelen en te zien. Opscherpen is bij ieder blad nodig.

Share this article

Post a comment