Het verschil tussen een bot en scherp diamantzaagblad is te voelen en te zien. Opscherpen kan bij elk blad voorkomen.

Share this article

Post a comment