?>
KLUB RUBI, międzynarodowe stowarzyszenie o dużym dynamizmie

KLUB RUBI, międzynarodowe stowarzyszenie o dużym dynamizmie

Najistotniejszy element w stosunkach RUBI z użytkownikami, Klub RUBI, pierwszy klub zrzeszający profesjonalistów z branży budowlanej z całego świata, stale wzrasta liczebnie. Gromadząc członków z prawie 70 krajów, klub przekształcił się w dużą wspólnotę profesjonalistów o wysokim stopniu zaangażowania i uczestnictwa.

Członkowie Klubu RUBI otrzymują okresowo i nieodpłatnie informacje dotyczące sektora budowlanego oraz literaturę szkoleniową, co pozwala im aktualizować swą wiedzę na temat nowych materiałów, narzędzi i zastosowań. Członkowie mają też możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na niektóre z głównych linii produktów RUBI.

Germans Boada S.A.KLUB RUBI, międzynarodowe stowarzyszenie o dużym dynamizmie

Kontakty RUBI z członkami Klubu są obecnie coraz częstsze dzięki nowym technologiom i szerokiemu korzystaniu z nich przez profesjonalistów. Strona RUBI na Facebook’u stanowi bardzo dynamiczny kanał komunikacji w obie strony, podobnie jak własny kanał na YouTube, odwiedzany codziennie przez tysiące użytkowników. Do aktywności w tych sieciach społecznościowych należy dodać jeszcze ciągły ruch na stronie www.rubi.com, dostępnej w 12-ciu językach.

Germans Boada S.A

W roku 2014 Club RUBI i wszyscy jego członkowie rozpoczynają realizację projektu współpracy z różnymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej pracy nad realizacją programów solidarności z krajami rozwijającymi się w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Działając pod hasłem “Building together” (budujemy razem) Klub RUBI pragnie wykorzystać siłę tysięcy swoich członków ze wszystkich krajów dla budowania lepszego świata.