Używanie tarcz diamentowych we wszelkiego rodzaju pracach remontowych dziś jest dość popularne. Jednak czy oby na pewno wiemy, jak działają i jak powinniśmy z nich właściwie korzystać?

Na początek musimy wiedzieć, że tarcze są narzędziami ściernymi, które “przecinają” przez tarcie cząstek diamentu. Te cząstki otoczone są metalowym stopem zwanym spoiwem.

Funkcją spoiwa jest podtrzymanie cząstek diamentu do momentu, aż się zużyją. To podstawowa cecha spoiwa, dzięki której tarcze są wystarczająco wytrzymałe na ścieranie. Gdyby nie ta właściwość, tarcze przecinałyby szybko i w wysokiej jakości, ale okres użytkowania byłby bardzo krótki.

Jeśli spoiwo jest bardzo odporne na ścieranie, wówczas nowe cząstki diamentu nie są odsłaniane, co w konsekwencji powoduje, że tarcza straci swój potencjał cięcia i staje się tępa. W takiej sytuacji należy użyć tzw. bloczka czyszczącego (zwanego również osełką do tarcz), aby zetrzeć spoiwo, odsłonić nowe cząstki diamentu i móc ponownie ciąć tarczą.

Mechanika cięcia tarczami diamentowymi przyczynia się do wytworzenia wysokich temperatur, stąd, ze względu na typ chłodzenia, możemy wyróżnić dwa rodzaje cięć:

 • cięcie na mokro – tarcza chłodzona jest wodą, ułatwia to także czyszczenie tarcz i łatwe ujście pyłów powstałych w czasie cięcia,
 • cięcie na sucho – narzędzie pracuje jedynie z napowietrznym systemem chłodzenia.

Tarcze diamentowe to narzędzia ścierne, które przecinają poprzez tarcie cząsteczek diamentu.

Bezpieczeństwo przy pracy z tarczami diamentowymi.

W każdym przypadku wykonywania jakiejkolwiek pracy konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; dotyczy to także użytkowania tarcz diamentowych.

Należy pamiętać, żeby zawsze używać odpowiedniego wyposażenia: okulary, obuwie, odzież, ochraniacze słuchu, a w razie potrzeby maska na twarz. Prawidłowe użytkowanie tarcz to również jeden z elementów wpływających na bezpieczeństwo pracy przez cały czas.

cięcie na mokro

Poniżej zebraliśmy najważniejsze punkty dotyczącego tego, co powinniśmy i czego nie powinniśmy robić w przypadku pracy z tarczami diamentowymi.

CO NALEŻY ROBIĆ:

 • Zawsze stosować się do zaleceń producenta ciętego materiału.
 • Sprawdzić, czy tarcza nie jest uszkodzona.
 • Okresowo weryfikować, czy na tarczy nie pojawiły się pęknięcia, ślady zużycia czy wykrzywienia.
 • Sprawdzić czy obejmy mocujące tarczę mają właściwą średnicę, są równe, płaskie i nie ma na nich luzu.
 • Upewnić się, że tarcza jest prawidłowo i stabilnie zainstalowana.
 • Sprawdzić czy łożyska, oś lub tarcza są w dobrym stanie. Zalecane jest zapoznanie się z instrukcją producenta o obsłudze urządzenia, aby zapewnić właściwą konserwację.
 • Przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej ze względu na średnicę tarczy wskazanej przez producenta.

Cięcie na sucho

cięcie na sucho
 • Podczas cięcia mocno szlifierkę lub piłę tarczową należy trzymać mocno i pewnie.

Cięcie na mokro

 • Należy upewnić się czy poziom wody jest odpowiedni, aby zapewnić stałe chłodzenie.
 • Należy sprawdzić wyregulowanie głowicy w linii, aby umożliwić cięcie proste i bez wysiłku.
 • Trzeba też sprawdzić zużycie i naprężenie pasków napędowych (jeśli występują).

 ⛔ CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ:

 • Nigdy nie używać tarczy diamentowej bez oryginalnej osłony tarczy na maszynie. Osłona musi być prawidłowo i szczelnie zamocowana.
 • Nie używać tarczy do cięcia materiału niewskazanego w specyfikacji.
 • Nie przekraczać maksymalnej prędkości cięcia wskazanej na tarczy.
 • Nigdy nie powinno się używać tarcz przeznaczonych do cięcia na mokro do wykonania cięcia na sucho.
 • Nie używać tarczy ze źle dobranymi obejmami (tzn. tarcza nie mieści się w obejmach lub są one o średnicy poniżej zalecanego minimum).
 • Nie przecinać i nie obrabiać materiałów bokami tarczy.
 • Nie próbować wykonać cięć zaokrąglonych.
 • Nie używać siły podczas cięcia, powinniśmy pozwolić aby tarcza/maszyna sama wyznaczyła swój własny rytm pracy.

Cięcie na sucho

 • Nie należy zanieczyszczać czy blokować trajektorii tarczy.
 • Nie należy wykonywać cięć długich oraz ciągłych. Poprzez cykliczne wyciąganie tarczy z materiału, należy schładzać ją pędem powietrza. Im twardszy materiał, tym częściej trzeba to robić.

Cięcie na mokro

 • Nie wolno zaczynać cięcia, dopóki przepływ wody nie będzie wystarczający.

Podziel się z nami Twoimi komentarzami, opiniami lub doświadczeniami dotyczącymi użytkowania tarcz diamentowych.

Please rate this