logo

Polityka prywatności

PRZED ROZPOCZĘCIEM…

 • Polityka prywatności zawiera wszystkie istotne informacje, które dotyczą sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, niezależnie od kanału lub sposobu kontaktu z RUBÍ. Po podaniu nam swoich danych staną się Państwo częścią społeczności, którą RUBÍ nazywa Klubem Rubí.

Klub Rubí jest platformą cyfrową, która jest międzynarodowym miejscem spotkań profesjonalistów ze świata układania płytek ceramicznych i oferuje wyłączne kampanie i korzyści dla glazurników. Platforma zawiera wszystkie treści, usługi i narzędzia dostępne zarówno w wersji mobilnej (aplikacja), jak i na komputer (strona internetowa).

 • Niektóre z pojęć wykorzystywanych w Polityce prywatności:

  • Kiedy jest mowa o naszej Platformie, na ogół odnosimy się do dowolnego kanału lub mediów cyfrowych bądź kontaktu osobistego wykorzystanego do interakcji z nami. Najważniejsze spośród nich:

   • Nasza główna strona internetowa https://www.rubi.com/es, jak również dowolna strona internetowa z naszej domeny.

   • Nasza aplikacja Klub Rubí. Aplikacja przetwarza dane tylko po uruchomieniu jej przez Użytkownika na pierwszym planie.

   • Kontakt osobisty podczas akcji organizowanych przez RUBÍ.

  • Kiedy jest mowa o Użytkowniku, odnosimy się do Państwa, gdy wejdą Państwo na którąkolwiek z naszych stron internetowych, do naszej Aplikacji lub gdy przekażą nam Państwo informacje w jakikolwiek sposób, na przykład poprzez formularze rejestracyjne, które są dostępne do rejestracji na wydarzenia zawodowe, szkolenia, wydarzenia kulturalne i inne akcje organizowane przez RUBÍ, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

 • Oprócz Polityki prywatności obowiązują również ogólne warunki, które zostały wyraźnie zaakceptowane dla określonych celów.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest:

GERMANS BOADA, S.A. Spółka z siedzibą w Rubí (Barcelona), NIP A-08.244.915.

 • Adres pocztowy: Avinguda de les Olimpiades 89-91, 08191, Rubí (Barcelona).

 • Kontaktowy adres e-mail w celu skorzystania z praw do ochrony danych: gdpr@rubi.com

Spółka GERMANS BOADA, S.A. może być dalej określana zamiennie jako „RUBÍ” „GERMANS BOADA”, „My” lub „Administrator danych”.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 2. Czym są dane osobowe?

Zgodnie z przepisami „Dane Osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji itp.

 1. Z jakich danych korzysta GERMANS BOADA?

RUBÍ gromadzi i przetwarza różne dane w zależności od produktów, usług lub funkcji wykorzystywanych w danej chwili, a nawet w przypadku kontaktu z nami w sprawie konkretnego żądania. Ogólnie dane są podzielone na te przekazywane bezpośrednio i/lub pośrednio.

 1. Dane lub informacje przekazywane nam bezpośrednio przez Użytkownika:
 • Dane rejestracyjne Podczas rejestracji jako Użytkownik Platformy (zarówno na stronach internetowych, jak i w Aplikacji) możemy zbierać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer dowodu osobistego, paszportu lub podobnego dokumentu tożsamości, datę urodzenia. Możemy również zapytać o informacje o wykonywanym zawodzie i wykształceniu, a także o wiedzę z zakresu budownictwa w ogóle. Podobnie podczas rejestracji w naszym systemie możemy zadawać różne pytania związane z branżą budowlaną oraz naszymi produktami i usługami w celu ustalenia preferencji. Podanie tych informacji może być konieczne do uzyskania dostępu do Platformy RUBÍ, uczestniczenia w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez RUBÍ, korzystania z wymiany punktów i rabatów, a nawet otrzymywania informacji handlowych o nas. W razie nieprzekazania tych informacji, zakończenie rejestracji jako Użytkownik lub korzystanie z usług, akcji lub funkcji RUBÍ może okazać się niemożliwe.

 • Informacje o profilu Użytkownika Informacje, które przez Użytkownika są dodawane do Platformy w celu korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych przez RUBÍ, takie jak na przykład nickname, zakupiony produkt lub usługa itp. W każdej chwili można przeglądać i edytować dane osobowe na swoim profilu. Należy pamiętać, że RUBÍ nie przechowuje danych karty kredytowej/debetowej, za pomocą których można dokonać płatności za niektóre udostępniane płatne funkcjonalności. W stosownych przypadkach dane karty kredytowej/debetowej są przekazywane należycie zatwierdzonym dostawcom usług płatności elektronicznych, którzy otrzymują i przechowują dane w celu zarządzania płatnościami w imieniu RUBÍ, bez umieszczania tychże na serwerach i systemach RUBÍ. Dbamy jednak o to, aby dostawca świadczący usługę wykonywał ją w bezpieczny sposób z zastosowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, a także szyfrowania w stosownych przypadkach.

 • Dodatkowe informacje, które chce udostępnić Użytkownik. Informacje, które można udostępnić w innych celach, mogą obejmować np. zdjęcia profilowe lub dane biograficzne, opinie o naszych produktach lub usługach, komentarze itp.

 • Informacje o korespondencji, reklamacjach lub skargach i komentarzach zgłoszonych do RUBÍ RUBÍ ma dostęp do danych i informacji przekazywanych w celu wyjaśnienia wątpliwości, próśb o informacje, składania reklamacji, przekazywania sugestii lub komentarzy za pośrednictwem formularzy utworzonych w tym celu, e-mailem lub z wykorzystaniem czatu bądź obsługi klienta, które mogą być dostępne na Platformie, lub za pośrednictwem dowolnego innego kanału komunikacji.

 • Komentarze na naszych portalach społecznościowych, a także na stronach internetowych oceniających nasze produkty, usługi lub wydarzenia organizowane przez nas.

 1. Dane lub informacje przekazywane nam pośrednio przez Użytkownika:
 • Dane pochodzące z korzystania z Platformy, a także preferencje Użytkownika.

 • Dane urządzenia, za pomocą którego Użytkownik wchodzi w interakcję z Platformą. RUBÍ gromadzi dane dotyczące adresu IP urządzenia użytkownika, wersji systemu operacyjnego, używanej przeglądarki, połączenia internetowego i strefy czasowej.

 • Dane związane z Użytkownikiem. W przypadku, gdy Użytkownik wchodzi na Platformę z zewnętrznego źródła, takiego jak np. link z innej strony internetowej lub portalu społecznościowego, przez Google itp. Dane te mogą być bezpośrednio kontrolowane przez Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznego źródła przekierowującego na Platformę RUBÍ. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności zewnętrznych źródeł, które Państwo przeglądają.

 • Dane dotyczące geolokalizacji O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, RUBÍ będzie sprawdzać dane związane z lokalizacją urządzenia tylko i wyłącznie w momencie rejestracji Użytkownika. Informacje te są po prostu sprawdzane podczas rejestracji w celu określenia treści, które mogą Państwa interesować w zależności od terytorium, a także języka, który prawdopodobnie Państwo rozumieją, abyśmy mogli się ze sobą komunikować. W żadnym przypadku dane dotyczące monitorowania przez geolokalizację lub podobną technologię nie są przechowywane w systemach RUBÍ. Nie prowadzimy żadnego monitorowania, lokalizacji w czasie rzeczywistym ani żadnych inwazyjnych środków dotyczących prywatności.

 • Dane związane z plikami Cookies RUBÍ może wykorzystywać własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich w celu ułatwienia przeglądania treści przez Użytkownika oraz do celów statystycznych na swojej stronie internetowej. Będą Państwo o tym dodatkowo informowani i w każdej chwili będą mogli zarządzać swoją prywatnością.

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

 2. W celu rejestracji i korzystania z Platformy RUBÍ.

RUBÍ wykorzystuje dane, które gromadzi od Użytkowników w celu zarządzania dostępem i komunikacją z Platformą.

Może się zdarzyć, że RUBÍ przekaże Państwa dane firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) w celu odpowiedzi na składane żądania. W takich przypadkach RUBÍ wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności w odniesieniu do kraju przeznaczenia, dane alternatywnie będą przekazywane na podstawie:

 • Stosowania standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 • Realizacji ewentualnej umowy, która łączy Państwa z RUBÍ na podstawie udziału w akcjach organizowanych przez RUBÍ, a także w losowaniach, konkursach i/lub promocjach.

 • Wyraźna zgoda udzielona specjalnie w tym celu.

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych przez RUBÍ odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i gwarancjach praw cyfrowych oraz z innymi obowiązującymi przepisami.

 1. Przekazywanie danych spółkom grupy kapitałowej RUBÍ z przyczyn związanych z zarządzaniem wewnętrznym i/lub w celu wysyłania informacji handlowych, nawet zgodnie z profilem preferencji. W tym celu mieszczą się promocje i realizacja ofert handlowych, konkursów i/lub szkoleń, zarówno w środowisku online, jak i offline, dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez RUBÍ lub dowolną spółkę grupy.

Może się zdarzyć, że będziemy udostępniać dane spółkom tworzącym grupę kapitałową RUBÍ do wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej bądź w celu wysyłania informacji handlowych zgodnie z profilem preferencji. W tym celu mieszczą się promocje i realizacja ofert handlowych, konkursów i/lub szkoleń, zarówno w środowisku online, jak i offline, dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez RUBÍ lub dowolną spółkę grupy kapitałowej. Produkty lub usługi zawsze będą powiązane z tymi, które sprzedaje RUBÍ lub tymi, które zostały zakupione.

W przypadku udostępniania danych jednej ze spółek grupy i konieczności uzyskania w tym celu Państwa zgody, poprosimy o nią z wyprzedzeniem. Ponadto udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody.

Może się zdarzyć, że niektóre spółki grupy RUBÍ znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W takim przypadku RUBÍ wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności w odniesieniu do kraju przeznaczenia, dane alternatywnie będą przekazywane na podstawie:

 • Stosowania standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 • Realizacji ewentualnej umowy, która łączy Państwa z RUBÍ na podstawie udziału w akcjach organizowanych przez RUBÍ, a także w losowaniach, konkursach i/lub promocjach.

 • Wyraźna zgoda udzielona specjalnie w tym celu.

 1. Przestrzeganie zobowiązań prawnych, księgowych, podatkowych, administracyjnych i umownych związanych ze świadczeniem usług zamawianych przez Użytkownika, takich jak udział w konkursie, działaniach szkoleniowych lub innym wydarzeniu o podobnym charakterze, w tym ewentualne procedury płatności za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatności udostępnianej przez zewnętrznego dostawcę.

 2. Wysyłanie informacji handlowych, włączając profil preferencji. W tym celu mieszczą się promocje i realizacja ofert handlowych, konkursów i/lub szkoleń, zarówno w środowisku online, jak i offline, dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez RUBÍ. Również w sytuacji, gdy byli Państwo klientem lub mieli stosunek umowny z RUBÍ, możemy wysyłać reklamy dotyczące naszych produktów lub usług podobnych do zakupionych.

RUBÍ może wysyłać informacje handlowe dotyczące swoich produktów i/lub usług, a także treści podobne do tych, które Państwa zainteresowały, poprzez podanie swoich danych w rejestrze utworzonym w tym celu. RUBÍ może wybierać i wysyłać spersonalizowane komunikaty handlowe na podstawie zapytań Użytkownika.

RUBÍ może wysyłać wiadomości za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji (m.in. e-maile, rozmowy telefoniczne, wiadomości przez platformę lub czat, automatyczna komunikacja bez interwencji człowieka, powiadomienia typu „push” polegające na wysyłaniu wiadomości o promocjach na telefon komórkowy lub inny analogiczny rodzaj komunikacji) o produktach i usługach RUBÍ zgodnie z preferencjami wskazanymi podczas rejestracji, a także wysłanymi zapytaniami.

Można zrezygnować z otrzymywania wszelkich wiadomości handlowych, anulując subskrypcję dla włączonej w tym celu funkcji. Ponadto można zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wiadomości i prywatności za pośrednictwem Platformy.

Mogą występować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, które świadczą na rzecz RUBÍ usługi przesyłania i zarządzania wiadomościami handlowymi, z którymi zostanie podpisana odpowiednia umowa o przetwarzanie ograniczone do spełnienia określonych celów.

 1. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, zdarzeń i/lub zapytań

Informacje mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji, skarg, zdarzeń i/lub zapytań zarówno na żądanie Użytkowników, jak i z urzędu przez RUBÍ.

 1. Wykrywanie i badanie oszustw i możliwych przestępstw lub czynów zabronionych

RUBÍ może przetwarzać informacje w celu wykrywania i badania oszustw oraz w celu zbadania możliwych przypadków związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, a także ewentualnych przestępstw. W tym sensie możemy zażądać od Państwa informacji w celu wywiązania się z prawnych obowiązków w związku z zachowaniami, które mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i naszymi warunkami ogólnymi, a także z możliwymi podstawami prawnymi dla organizowanych przez nas konkursów.

 1. Cele statystyczne i analityczne

Informacje mogą być wykorzystane do analizy zachowań i preferencji Użytkowników oraz do zaoferowania jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z Platformy, a także do łatwego i intuicyjnego dostępu zarówno do funkcjonalności, jak i do zarządzania prywatnością. Poprawa doświadczenia oznacza możliwość korzystania z Platformy i bezpośredni dostęp do interesujących informacji, a także możliwość zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi prywatności. Podobnie możemy przeprowadzać ankiety, aby poznać stopień zadowolenia lub sugestie dotyczące zakupionych produktów i usług.

 1. Przetwarzanie roszczeń i reklamacji z ubezpieczycielami

RUBÍ może przetwarzać dane Użytkownika w celu zgłaszania szkód lub nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą być objęte polisą ubezpieczeniową zakupioną przez RUBÍ.

 1. ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH Z PRAWEM

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Cel przetwarzania danych

Zgodność przetwarzania

W celu korzystania z Platformy RUBÍ

Przede wszystkim niezbędne jest przetwarzanie danych w celu realizacji zasad korzystania z Platformy oraz rejestracji Użytkownika. Do czasu zarejestrowania się jako Użytkownik będziemy przetwarzać dane w celu zastosowania środków przedumownych w związku z prośbą o przeglądanie Platformy.

Może się zdarzyć, że w przypadku uznania danych za dane kontaktowe, dane indywidualnych przedsiębiorców i/lub niezależnych fachowców, będziemy je przetwarzać w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Przekazywanie danych spółkom z grupy kapitałowej RUBÍ

Możemy przekazywać dane spółkom należącym do grupy na podstawie zgody, o którą specjalnie poprosimy.

Może się zdarzyć, że będziemy musieli przekazać dane spółkom należącym do grupy w oparciu o istniejący stosunek umowny, na przykład udział w konkursie lub szkoleniu organizowanym przez naszą spółkę zależną w kraju Państwa zamieszkania.

Ponadto możemy mieć uzasadniony interes w przekazywaniu danych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych.

Wypełnianie obowiązków prawnych, księgowych, podatkowych, administracyjnych i umownych związanych ze świadczeniem usług zamówionych przez Użytkownika

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia nakładanych na nas obowiązków prawnych związanych z księgowością, podatkami, administracją w związku m.in. z naszą relacją z Użytkownikiem.

Rozumiemy również, że przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych, które mogą nas łączyć z Użytkownikiem zarejestrowanym w konkursie lub na szkolenie.

Wysyłanie informacji handlowych, włączając profil preferencji.

Do wysyłania informacji handlowych wykorzystujemy udzieloną nam zgodę, na przykład poprzez zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych informacji.

Z kolei w przypadku klienta lub rejestracji w konkursie i/lub na szkolenie bądź na podobną akcję organizowaną lub współorganizowaną przez nas, będziemy przetwarzać dane w celu wysyłania informacji handlowych na podstawie stosunku umownego.

Rozpatrywanie reklamacji, skarg, zdarzeń i/lub zapytań

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg, zdarzeń i/lub zapytań. Rozumiemy, że to przetwarzanie danych jest dla Państwa korzystne, ponieważ możemy w ten sposób zaspokoić Państwa potrzeby.

Uważamy również, że musimy przestrzegać obowiązków prawnych, gdy korzystają Państwo ze swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub z naszymi produktami i usługami.

Ponadto może się zdarzyć, że w przypadku kontaktu z nami w sprawie zamówienia naszych produktów lub usług, będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o realizację umowy.

Wykrywanie i badanie oszustw i możliwych przestępstw lub czynów zabronionych

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych i że musimy przestrzegać nałożonych na nas obowiązków prawnych w celu przeprowadzania niezbędnych kontroli w zakresie wykrywania i zapobiegania możliwym oszustwom lub nieuczciwemu korzystaniu z Platformy.

Cele statystyczne i analityczne

Możemy przetwarzać informacje związane z użytecznością Platformy i stopniem satysfakcji Użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes, ponieważ uważamy również, że jest to z korzyścią dla Państwa, jako że możemy oferować treści o wyższej jakości zgodnie z Państwa preferencjami. Możemy również być zainteresowani poznaniem Państwa opinii i sugestii dotyczących produktów i usług zakupionych wcześniej od grupy RUBI.

Przetwarzanie roszczeń i reklamacji z ubezpieczycielami

W związku z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych uważamy za niezbędne przetwarzanie Danych Osobowych w związku z ewentualną obsługą roszczeń i reklamacji z ubezpieczycielami w odniesieniu do zamówień, wniosków, konkursów i akcji organizowanych przez nas.

 1. KIM SĄ ODBIORCY DANYCH?

Może się zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe którejś ze spółek grupy kapitałowej RUBÍ z wewnętrznych przyczyn administracyjnych albo w celu przesłania informacji handlowych, także zgodnie z profilem preferencji, w zależności od miejsca, w którym Państwo przebywają. W tym celu mieszczą się promocje i realizacja ofert handlowych, konkursów i/lub szkoleń, zarówno w środowisku online, jak i offline, dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez RUBÍ lub dowolną spółkę grupy kapitałowej. W takim przypadku zwrócimy się o konkretną zgodę lub poinformujemy o prawnej podstawie przetwarzania.

Z drugiej strony może się zdarzyć, że przekażemy określone dane naszym dostawcom umownym, z którymi podpisaliśmy wiążące zobowiązania umowne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych i poufności w związku z przekazywaniem danych między administratorem a podmiotem przetwarzającym.

Możliwymi odbiorcami danych są:

 • Dostawcy usług RUBÍ może zlecić podwykonawstwo świadczenia niektórych usług, więc mogą istnieć podmioty mające dostęp do niektórych danych wyłącznie w celu wykonania zleconej usługi.

 • Dostawcy usług płatniczych W przypadku podania danych karty kredytowej/debetowej za pośrednictwem Platformy RUBÍ, dane te będą przechowywane bezpośrednio na platformach płatniczych, z którymi RUBÍ ma podpisane umowy. Dostawcy tych usług są wybierani pod kątem przestrzegania standardów bezpieczeństwa zgodnie ze standardami bezpieczeństwa dla branży kart płatniczych (PCI SSC). W żadnym wypadku RUBÍ nie przechowuje tych danych.

 • Obsługa klienta i zarządzanie zdarzeniami RUBÍ może przekazywać dane firmom zajmującym się obsługą klienta, a także tym, które kierują działaniami mającymi na celu pomiar stopnia zadowolenia Użytkowników i świadczenie usług po uprzedniej pisemnej umowie zawartej z nimi.

 • Spółki grupy RUBÍ RUBÍ może przekazywać Państwa dane innym spółkom grupy RUBÍ w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z korzystania z Platformy.

 • Usługi w zakresie systemów informatycznych RUBÍ może zlecić usługi informatyczne w zakresie zarządzania i konserwacji własnych systemów RUBÍ, w związku z czym podmioty świadczące takie usługi będą miały dodatkowy dostęp do danych będących własnością RUBÍ.

 • Firmy ubezpieczeniowe RUBÍ może przekazywać dane towarzystwom ubezpieczeniowym, a także brokerom ubezpieczeniowym, z którymi ma stosunek umowny w zakresie przetwarzania, zarządzania i monitorowania zgłoszeń i szkód wynikających z działalności RUBÍ i jej współpracowników.

 • Współorganizatorzy szkoleń lub wydarzeń kulturalnych: Może się zdarzyć, że ze względów umownych będziemy musieli udostępniać określone dane innym podmiotom, z którymi RUBÍ współorganizuje wydarzenia lub działania związane głównie ze szkoleniami zawodowymi.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Cel przetwarzania danych

Okres przechowywania

W celu korzystania z Platformy RUBÍ

Będziemy przetwarzać i przechowywać dane do czasu wyrejestrowania się z Platformy i zaprzestania bycia jej Użytkownikiem.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych, księgowych, podatkowych, administracyjnych i umownych związanych ze świadczeniem usług zamawianych przez Użytkownika, w tym ewentualne procedury płatności za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatności udostępnianej przez zewnętrznego dostawcę.

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań RUBÍ.

Wysyłanie informacji handlowych, włączając profil preferencji

Będziemy przechowywać dane do czasu rezygnacji lub anulowania subskrypcji naszego newslettera. W przypadku reklam spersonalizowanych będziemy przechowywać dane do czasu odwołania zgody.

Rozpatrywanie reklamacji, skarg, zdarzeń i/lub zapytań

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań RUBÍ.

Wykrywanie i badanie oszustw i możliwych przestępstw lub czynów zabronionych

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań RUBÍ.

Cele statystyczne i analityczne

Będziemy przetwarzać dane w odpowiednim czasie w trakcie przeprowadzania konkretnej ankiety dotyczącej jakości lub dopóki dane przeglądania nie zostaną zanonimizowane przez RUBÍ.

Przetwarzanie roszczeń i reklamacji z ubezpieczycielami

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań RUBÍ.

Po wyrejestrowaniu z Platformy i zaprzestaniu bycia Użytkownikiem lub po upływie określonego powyżej okresu przechowywania, RUBÍ może przechowywać dane do czasu przedawnienia zobowiązań umownych, podatkowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane zostaną należycie zablokowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a RUBÍ podejmie wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec ich przetwarzaniu, z wyjątkiem udostępniania danych sędziom i sądom, prokuraturze lub właściwym organom administracji publicznej, w szczególności organom ochrony danych, a także ubezpieczycielom w przypadku wystąpienia szkód i odpowiedzialności wynikających z Państwa relacji z RUBÍ.

 1. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Użytkownik może skorzystać z następujących praw w związku ze swoimi danymi osobowymi:

Prawa

Opis

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, a także pewnych szczegółów dotyczących sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Przed przekazaniem informacji możemy poprosić Państwa o określenie danych lub czynności przetwarzania, których dotyczy wniosek.

Prawo do sprostowania

Podejmujemy wszelkie odpowiednie środki, aby przechowywane dane były dokładne i kompletne. Jeśli jednak uznają Państwo, że tak nie jest, można wnieść o ich aktualizację lub poprawienie. W tym celu w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację uzupełniającą dotyczącą nieścisłości lub niekompletności danych osobowych.

Prawo do usunięcia

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Prosimy mieć na uwadze, że skorzystanie z prawa do usunięcia może oznaczać brak możliwości świadczenia zamówionej usługi lub ograniczenie funkcjonalności Platformy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadku zaistnienia określonych okoliczności mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wskazanych powyżej praw, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Prosimy mieć na uwadze, że skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania może oznaczać brak możliwości świadczenia zamówionej usługi lub ograniczenie funkcjonalności Platformy.

Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej. W takim przypadku zakończymy przetwarzanie danych we wskazanym zakresie, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby je kontynuować. Prosimy mieć na uwadze, że skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania może oznaczać brak możliwości świadczenia zamówionej usługi lub ograniczenie funkcjonalności Platformy.

Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać wydania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innej wybranej przez siebie stronie trzeciej.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Mają Państwo prawo nie podlegać zautomatyzowanym indywidualnym decyzjom. Jednak decyzje RUBÍ w żadnym wypadku nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanych środkach.

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w zakresie przetwarzania, na jaki zgoda została udzielona.

W celu skorzystania z tych praw można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem e-mail gdpr@rubi.com. Należy załączyć kopię krajowego dokumentu tożsamości, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości, wyraźnie wskazując, z jakiego prawa Państwo korzystają i jakiego przetwarzania danych zgłoszenie dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie są spełniane Państwa oczekiwania, mogą skontaktować się Państwo z właściwym organem kontrolnym, w tym przypadku z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych https://www.aepd.es/es.

Jeśli chcą uzyskać Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt.

 1. JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH?

Państwa dane są ważne dla RUBÍ. Stosujemy skuteczne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Zobowiązujemy się przetwarzać dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności (i) przetwarzać te Dane Osobowe, do których mamy dostęp, z zachowaniem wystarczających gwarancji poufności; oraz (ii) przyjąć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są niezbędne i uzasadnione, aby wyeliminować ryzyko zmiany, utraty i nieuprawnionego przetwarzania lub dostępu do Danych.

Ponadto wszystkie Państwa informacje są chronione w naszych systemach. Dostęp do tego typu informacji będzie ograniczony tylko do pracowników potrzebujących takich informacji do wykonania określonego zadania. Nasi pracownicy są zobowiązani do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa wymaganych obowiązującymi przepisami. Chociaż nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa w Internecie, mogą być Państwo pewni, że wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności informacji. Będziemy utrzymywać i ulepszać te środki zgodnie z rozwojem prawnym i technologicznym. Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet, zarówno pocztą elektroniczną, jak i przez formularze na stronach internetowych, jest bezpieczne tylko wtedy, gdy jest szyfrowane. Wiadomości mogą być przesłane przez nieokreśloną liczbę krajów, zanim dotrą do adresata. RUBÍ nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp lub utratę danych osobowych, na które nie mamy wpływu.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W związku z ciągłym rozwojem działalności RUBÍ, a także z powodu nowych przepisów lub wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, RUBÍ może modyfikować niniejszą Politykę prywatności i Politykę plików cookie. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany, zostaną Państwo o tym powiadomiony po zalogowaniu lub wejściu na Platformę. Możemy również wysłać wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres. W żadnym wypadku zmiany nie będą oznaczały utraty skuteczności ochrony danych osobowych.

W przypadku rozbieżności między wersjami tłumaczonymi a wersją hiszpańską tego tekstu, wiążąca jest ta ostatnia.

 1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Używamy plików cookie, aby ułatwić poruszanie się po Platformie, dowiedzieć się, w jaki sposób kontaktują się Państwo z nami, oraz w niektórych przypadkach móc wyświetlać reklamy w oparciu o Państwa nawyki przeglądania. Więcej informacji w Polityce plików cookie.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z nami pod następującym adresem:

GERMANS BOADA, S.A.

Avinguda de les Olimpiades, 89-91

08191, Rubí (Barcelona)

gdpr@rubi.com