Sistemes d'anivellament

Sistemes d'anivellament

Eines i útils per a la col·locació

info
closeBrides DELTA LEVEL SYSTEM

Les brides del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI estan disponibles en diferents gruixos, per permetre la seva instal·lació en juntes de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 3 mm, així com en diferents alçades, per poder treballar amb rajoles ceràmiques de diversos gruixos: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm.

info
closeFalques DELTA LEVEL SYSTEM

Les falques del DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI faciliten que la pressió realitzada sobre les rajoles ceràmiques obtingui un anivellament òptim de les rajoles. Donant com a resultat, una planitud final homogènia per tota la superfície.El sistema de col·locació horitzontal de les falques del DELTA LEVEL SYSTEM permet una primera instal·lació ...

info
closeCYCLONE LEVEL SYSTEM

El sistema d'anivellament CYCLONE LEVEL SYSTEM, de RUBI, és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques de gran format (mida mínima requerida: 30x30 cm). Funciona mitjançant campana i brida roscada.

info
closeDELTA LEVEL SYSTEM

La funció principal del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la d'evitar la creació de celles de col·locació durant la instal·lació de rajoles ceràmiques, tant en sòls com en parets.

info
closeKit DELTA LEVEL SYSTEM

El Kit DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI es compon de: 1 tenalla DELTA LS, utilitzable tant en paviments com en revestiments (col·locació de rajola ceràmica horitzontal i vertical); 1 bossa de 100 unitats de brides DELTA LS, per al seu ús en rajoles ceràmiques de gruixos compresos entre els 3 mm i els 12 mm, i 1 bossa de 100 unitats de falques DELTA ...

info
closeTILE LEVEL QUICK

El sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK de RUBI és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques de gran format (mida mínima requerida: 30x30 cm) i gruixos compresos entre els 3 mm i els 16 mm.

MÉS INFORMACIÓ


RUBI, en el seu continu afany de superació i de posar a disposició del col·locador professional totes les eines possibles, dissenya els sistemes d'anivellament. Amb 3 sistemes diferents: TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK i DELTA LEVEL SYSTEM, RUBI ofereix la gamma més àmplia del mercat.

La funció principal dels sistemes d'anivellament de RUBI és la d'evitar la creació de celles de col·locació durant la instal·lació de rajoles ceràmiques, tant en sòls com en parets.

Els sistemes d'anivellament també eviten el moviment de les rajoles durant l'enduriment de l'adhesiu i, durant la instal·lació, es redueix el nombre de correccions en la posició de la pròpia rajola ceràmica.

- TILE LEVEL és la solució definitiva per evitar la creació de celles durant la instal·lació de rajola ceràmica.

El seu sistema de brides i campanes reutilitzables és l'únic sistema del mercat capaç de garantir una pressió homogènia sobre la rajola ceràmica. D'aquesta manera, els sistemes d'anivellament TILE LEVEL de RUBI poden garantir la no creació de celles durant la col·locació. El professional que escull els sistemes d'anivellament TILE LEVEL pot reduir el temps de posada en obra dels seus treballs de col·locació, a l´hora que incrementa els nivells d'acabat dels seus treballs i, per tant, també els de satisfacció dels seus clients. Els sistemes TILE LEVEL asseguren la junta mínima de col·locació de 1,5 mm tant en els treballs d'instal·lació de rajola ceràmica de paviments o revestiments, com de lloses de pedra natural, com el marbre o el granit.

Un altre punt important dels sistemes d'anivellament TILE LEVEL de RUBI és que ens ofereixen la seguretat que el anivellat seguirà sent efectiu i no variarà durant l'enduriment, problema que pateixen tots els col·locadors de rajola ceràmica, i que en ocasions són la causa de pèrdues de temps i malbaratament de material.

El sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK d'RUBI és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques de gran format (mida mínim requerit: 30x30 cm) i gruixos compresos entre els 3 mm i els 16 mm, mitjançant la tècnica del doble encolat.

La tenalla permet la regulació de la pressió segons el gruix de la rajola ceràmica, permetent que l'usuari realitzi sempre la pressió justa i necessària en cada moment i facilitant, així, l'ús del sistema per a aquells usuaris que no estiguin acostumats.

- El TILE LEVEL QUICK evita el moviment de les peces durant l'enduriment de l'adhesiu i millora la planitud superficial resultant.

Gràcies al TILE LEVEL QUICK, el col·locador de rajola ceràmica veu com es redueix el temps d'execució i millora la rendibilitat dels seus treballs d'instal·lació de rajola ceràmica.

Gràcies al reduït gruix de la brida, el sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK de RUBI garanteix la junta mínima de col·locació de 1,5 mm.

Gràcies a la base circular i al seu disseny cònic, les campanes TILE LEVEL QUICK d'RUBI garanteixen que la pressió realitzada sobre les rajoles ceràmiques es reparteixi de forma homogènia. Assegurant així, un planitud resultant homogènia per tota la superfície. El sistema de pressió vertical que exerceixen les campanes del sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK evita que el col·locador professional hagi d'anar controlant constantment quina de les dues rajoles queda més alta que l'altra.

Les campanes del TILE LEVEL QUICK es fabriquen en POM que, gràcies a la seva alta resistència, permet que aquests elements es puguin reutilitzar diverses vegades.

La tenalla del TILE LEVEL QUICK de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció de la tenalla TILE LEVEL QUICK de RUBI és la de donar, a la campana TILE LEVEL QUICK, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ceràmica; obtenint així, un planitud resultant homogènia.

La tenalla del TILE LEVEL QUICK està dissenyada perquè el col·locador professional de rajola ceràmica que hagi de realitzar treballs en grans superfícies pugui gaudir d'un major confort, gràcies al seu disseny ergonòmic amb mànecs bi-materials i en estar fabricades en materials molt lleugers i resistents .

- El sistema d'anivellament DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI és un sistema de falques i brides, recomanat per a formats de 30x30 cm o majors i gruixos variats de fins a 12, 15 o 20 mm, depenent del model de brida que s'utilitzi.

La utilització del sistema d'anivellament DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI és ràpid, fàcil i intuïtiu. Un cop finalitzada la instal·lació, els elements del sistema es retiren per impacte (cop de peu o maça), colpejant les brides sempre en el sentit de la junta.

Les falques del sistema d'anivellament DELTA LEVEL SYSTEM es poden reutilitzar diverses vegades.

La tenalla del DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d'instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció principal de la tenalla del sistema d'anivellament DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI és la de donar, a la falca, la pressió necessària per permetre l'anivellament de la rajola ceràmica; obtenint així, un planitud resultant homogènia.

Gràcies al treball ia la col·laboració de tots els departaments de l'empresa i de l'alta fidelització dels nostres clients de moltes parts del món, coneixem les exigències i particularitats de cada mercat. Per aquestes raons, dissenyem i fabriquem productes i eines que s'adapten a cada tipologia de mercat i que cobreixen les necessitats del professional.


RUBI - Calculadora de Sistemes d'Anivellació

Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.