logo

Política de qualitat, medi ambient, seguretat i salut

Per a GERMANS BOADA, S.A., empresa dedicada al Disseny, fabricació i comercialització de maquinària, eines, equips i productes professionals per a la construcció.

Servei Postvenda, la qualitat dels nostres productes ha de ser un reflex fidel dels requeriments dels nostres clients, assegurant d'aquesta manera l'èxit a llarg termini de l'empresa.

Tot això alhora que vetllarem per la seguretat dels nostres treballadors i per originar el mínim impacte ambiental durant el transcurs de les nostres activitats. Sota aquestes premisses, s'estableix, declara, assumeix i comuniquen els següents principis:

L'objectiu Corporatiu de Germans Boada S.A. i de les empreses del Grup respecte a la qualitat és el d'oferir només productes que amb la tecnologia i els mitjans de què es disposa es puguin fabricar amb plena satisfacció del client.

Proporcionarem als nostres treballadors unes condicions laborables segures i saludables, perseguint l'eliminació dels perills i la minimització dels riscos que puguin afectar a la seva salut.

Proporcionarem als nostres treballadors unes condicions laborables segures i saludables, perseguint l'eliminació dels perills i la minimització dels riscos que puguin afectar a la seva salut.

Ens comprometem a complir amb la legislació aplicable en SST i en MA, així com amb altres requisits que Germans Boada S.A. hagi subscrit.

Aquests principis han de ser transferits a tota l'organització alhora que es controla que els nostres proveïdors compleixen amb els requisits que se'ls són requerits.

L'Equip de Direcció és el màxim responsable de la definició, implantació i seguiment del Sistema de Gestió, així com de la definició d'Objectius periòdics i la difusió de la present Política.

Per complir amb aquestes premeses, cada treballador de Germans Boada, S.A. i de les empreses del Grup ha de ser responsable de les seves tasques assignades per la Direcció de l'empresa i ha de ser respectuós amb l'entorn de treball. A la seva vegada, cada lloc de treball és client i proveïdor d'altres, i amb aquesta mentalitat s'ha de treballar.

Per garantir que es disposa de capacitat d'assolir aquests compromisos, cada treballador haurà de rebre la informació i formació requerida per al seu lloc de treball així com fomentar la consulta i participació en temes relacionats amb la SST dels nostres treballadors i dels seus representants.

Germans Boada S.A. i les empreses del Grup desitgen una millora continua del seu Sistema de Gestió, i és per això que s'acull al mètode PHVA (Planificar, Fer, Verificar i Actuar per aconseguir la millora continua).

La Direcció

Rubi, 2 de maig de 2023

La Direcció