logo

Política del RUBI CLUB

PARTICIPANTS AL PROGRAMA DE PUNTS DEL RUBI CLUB

Els participants en el programa de punts del Club RUBI seràn usuaris de productes RUBI, professionals del sector de la col.locació de ceràmica i de la construcció en general, majors d'edat i que hagin resgistrat i comprat productes RUBI via web o APP Club RUBI a partir del 10 de Març de 2018.

El Club RUBI es reserva el dret a donar de baixa associats pels motius que es creguin convenients, en especial per els relacionats amb les males pràctiques i els comentaris ofensius per qualsevol mitjà.

COMPTE DE PUNTS RUBI DE CADA SOCI

Cada soci disposa d'un compte de punts personals i intransferibles, obtinguts tant a través del registre de productes com mitjançant la seva participació en accions diverses proposades per el Club RUBI.

El compte de punts d'un soci romandrà actiu mentre el soci estigui donat d'alta al Club RUBI i accepti les condicions generals del Club RUBI, en especial les referents a les vies de comunicació. Quan un soci es doni de baixa del Club RUBI, automàticament es donarà de baixa el seu compte de punts, sense que existeixi cap dret de reclamació de punts.

PUNTS CLUB RUBI

Cada soci podrà consultar el seu saldo de punts a través de la App Club RUBI o bé a través de la web www.rubi.com, identificant-se previament.

Els socis que disposin de punts podran canviar-los fins a la seva caducitat.

Els punts RUBI acumulats tenen una caducitat de 2 anys.

Els punts són personals i intransferibles.

BESCANVI DE PUNTS

Cal haver acumulat un mínim de 100 punts RUBI per poder sol·licitar el canvi.

El descanvi de punts s'haurà de solicitar en múltiples de 100 punts RUBI.

Per poder sol·licitar el bescanvi de punts RUBI, dels 100 punts mínims, com a mínim 10 punts hauran de provenir del registre de productes RUBI.

Els punts es podran descanviar via App Club RUBI per imports múltiples de 100 punts, dos cops l'any.

El Club enviarà una comunicació a tots els socis amb punts per demanar si els volen descanviar o els volen seguir acumulant.

El soci amb punts, si compleix els requisits, també podrà cedir els seus punts a projectes solidaris en què col·labora el Club RUBI.

El receptor de l'ingrés o del xec de premi es fa responsable de decidir i esbrinar si en el seu cas cal que declari l'ingrés a la hisenda nacional.

Una cop has canviat els punts per xecs regal, la caducitat dels xecs obtinguts dependrà de les condicions pròpies de cada proveïdor.

Un cop generat i enviat un xec regal, aquest no podrà ser generat de nou.

Quan un usuari demani intercanviar els punts acumulats per diners o un xec regal, el sistema li demanarà que seleccioni de quina plataforma desitja rebre el xec corresponent o l'import equivalent.

La moneda d'emissió del xec dependrà de la nacionalitat de la plataforma escollida i el canvi es farà al tipus de canvi del dia d'emissió del xec.

Un cop seleccionades les opcions del bescanvi de punts, aquestes no es poden variar de moneda ni de plataforma.

El soci podrà també cedir els seus punts per a ser bescanviats per a una aportació a un dels programes solidaris amb el que colabora el Club RUBI.

  • Les transferències es faran quan finalitzi el període de bescanvi de punts

ALTRES

El Club RUBI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del Programa, fins i tot una possible anul·lació, si bé es compromet a comunicar amb 15 dies d’antelació les noves condicions o, si és el cas, l’anul·lació definitiva.

Si es produeix per part d’un soci del Club RUBI una participació incorrecta en Programa de Punts del Club RUBI, així com un incompliment d’aquestes regles, el Club RUBI es reserva el dret de bloquejar el seu compte de Punts RUBI o, fins i tot, podrà donar per finalitzada automàticament la participació d’aquest soci enviant-li una notificació.

La participació en el Programa suposa l’acceptació de totes les Condicions Generals del Programa.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es pugui derivar d'aquesta promoció, tant el Club RUBI i Germans Boada SA com els que participin renuncien de manera expressa al fur que els correspongui i es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Les donacions que es realitzen a través del Programa de Punts RUBI a favor d’entitats solidàries no seran deduïbles fiscalment ni s’expedirà per part del Club RUBI ni de l’entitat cap certificat que acrediti la donació. El motiu és que no es faciliten les dades personals dels socis que realitzen les donacions i aquestes tenen caràcter anònim.

El Club RUBI es reserva el dret a donar de baixa associats pels motius que es creguin convenients, en especial per els relacionats amb les males pràctiques i els comentaris ofensius per qualsevol mitjà.