RUBI ofereix, al col·locador professional de rajola ceràmica, una completa i variada gamma de barrejadors elèctrics i varetes amb capçals específics per a diferents materials, amb els quals podrà obtenir un barrejat homogeni i adaptat a les seves necessitats.

Amb l'evolució dels materials ceràmics, els materials adhesius i morters per a rajoles ceràmiques també han sofert canvis. Amb aquesta sèrie de modificacions, els treballs de barreja de morter han guanyat protagonisme i els barrejadors elèctrics s'han convertit en essencials. També ha sorgit la necessitat de barrejar pintures i líquids, i altres materials més concrets i especials com les resines epoxi.

Fruit de l'esforç i l'experiència de tants anys, RUBI ha sabut adaptar-se a tots aquests canvis dissenyant una gamma de barrejadors de primer nivell. Una gamma que és capaç de satisfer les necessitats dels professionals del sector de la col·locació de rajola ceràmica del món sencer.

La gamma de barrejadors elèctrics de RUBI permet adaptar-se a cada tipus de treball, ja sigui lleuger o més intensiu i a cada especialitat del món de la construcció. Són barrejadors elèctrics de gran potència i durabilitat, de velocitat ajustable i que permeten barrejar grans quantitats de material sense esforç i de forma ràpida. El complement perfecte són les diferents varetes que ofereix la gamma, adaptables tant a la quantitat del material a barrejar, com al tipus: morters, líquids, epoxi o guix.

A RUBI ens hem preocupat sempre per la salut del professional. Dins el disseny de les nostres eines sempre està molt present el concepte d'ergonomia, donat que creiem que la seguretat i el fet de minimitzar els riscos de lesió en el treball són fonamentals per a la salut i per a una correcta execució. Fruit d'aquest treball neix la nova gamma de barrejadors, més còmodes i adaptables a les exigències del professional.