Espaiadors per a instal·lació de rajola ceràmica

Espaiadors per a instal·lació de rajola ceràmica

Eines i útils per a la col·locació

info
closeCreuetes per a juntes

Les creuetes RUBI formen, sense cap dubte, una gamma realment indispensable per a l'obtenció d'uns acabats perfectes en qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica.

info
closeFalques per a enrajolat

El col·locador de rajola ceràmica, i especialment en els treballs amb revestiments, sap que les falques per a enrajolat RUBI asseguren l'obtenció dels millors acabats.Les falques per a enrajolat RUBI estan fabricades amb un material base d'alta qualitat i no presenten cap tipus d'imperfecció ni rebaves.

info
closeDisplay box

Les creuetes i falques RUBI formen, sense cap dubte, una gamma realment indispensable per a l'obtenció d'uns acabats perfectes en qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica.Els col·locadors professionals busquen el millor acabat per tots els seus treballs d'instal·lació de rajola ceràmica, i per això, utilitzen les creuetes i ...

info
closeT per juntes

Les T per juntes RUBI formen, sense cap dubte, una gamma realment indispensable per a l'obtenció d'uns acabats perfectes en qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica a trencajunts.

MÉS INFORMACIÓ


Les creuetes, T i falques RUBI són, sense cap dubte, una gamma realment indispensable per a l'obtenció d'uns acabats perfectes en qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica. Les creuetes, T i falques RUBI destaquen per la regularitat de les seves produccions, l'homogeneïtat en les seves mesures i l'absència de rebaves i qualsevol altre petit defecte. Aquestes particularitats permeten als professionals que confien en les creuetes, T i falques RUBI obtenir uns acabats excel·lents i amb una total precisió.

RUBI, com a fabricant i líder mundial en eines per al tall i col·locació de rajola ceràmica, treballa constantment en l'evolució i el desenvolupament de nous productes. Fruit d'aquest treball de recerca, neixen les creuetes TWINFLEX®, les primeres creuetes que incorporen, en una única referència, totes les possibles funcionalitats d'un separador. Les TWINFLEX® inclouen 2 mides en una sola creueta i són recuperables i reutilitzables. S'adapten a diferents funcions: creu, T o separador lineal, sense necessitat de trencar-les o tallar-les, podent ser utilitzades un cop i un altre. A més, permeten treballar en dos plans diferents al mateix temps, permetent al professional traslladar la linealitat de les seves instal·lacions de pla a pla, ja siguin en horitzontal com verticalment. L'acabat translúcid de les TWINFLEX® permet al col·locador veure en tot moment la ubicació dels vèrtexs de la rajola ceràmica, i la diferenciació dels seus dos models per colors facilita enormement el treball i redueix el temps dedicat pel professional.

Els professionals del món sencer utilitzen les creuetes, T i falques RUBI perquè busquen el millor acabat per tots els seus treballs d'instal·lació de rajola ceràmica.

RUBI està present en més de 120 països gràcies a la nostra xarxa d'oficines comercials, filials i distribuïdors oficials. És per això que posem fàcil als usuaris de tot el món el poder trobar les nostres eines i recanvis. Contacti amb nosaltres a "Descobreix RUBI" o en alguna de les nostres xarxes socials si vol informació d'on poder trobar algun distribuïdor, estarem encantats d'ajudar-lo.


RUBI - Calculadora de Sistemes d'Anivellació

Calculadora de Sistemes d'Anivellació

* Càlcul aproximat sense tenir en compte perímetre sense particions intermèdies de la superfície a enrajolar.