Instal·lació de gran format

Instal·lació de gran format

SLAB SYSTEM. Tall i manipulació de grans formats.

info
closeAplanadores per enrajolador

Els aplanadors per enrajolador de RUBI s'han dissenyat perquè el col·locador professional de rajola ceràmica pugui assegurar un bon assentament i un bon nivell de les rajoles ceràmiques durant la col·locació.RUBI fabrica els seus aplanadors per enrajolador amb fusta hidròfuga de gran resistència a l'abrasió i un excel·lent comportament ...

info
closeRegulador de Rajoles

El regulador de rajoles Rubi permet un ajustament fàcil i precís de l' espai generat entre rajoles durant la instal·lació, tant en revestiments de paret com en paviments.

info
closeVibrador per a ceràmica QUAKE ENERGY CAS

El QUAKE ENERGY CAS és un vibrador lleuger i compacte, especialment dissenyat per evitar la generació d'aire encapsulat al revers de la rajola ceràmica, facilitant una idònia humectació i adherència.

info
closeVibrador per ceràmica RUBI Triller

Vibrador manual, lleuger i compacte, dissenyat per facilitar l'eliminació de bombolles d'aire entre l'adhesiu i la rajola de ceràmica. Especialment recomanat en la instal·lació de làmines porcelàniques.

info
closeVibrador per a ceràmica RUBI TRILLER ENERGY CAS

El RUBI TRILLER ENERGY CAS és un vibrador a BATERIA per a rajoles. Lleuger i compacte, especialment dissenyat per evitar la generació de bombolles d'aire encapsulades entre l'adhesiu i la rajola ceràmica.

MÉS INFORMACIÓ


La instal·lació de làmina porcellànica de gran format requereix l'ús d'equips i elements molt específics per al seu tall i manipulació. Per això, la gamma SLAB SYSTEM ja ofereix les seves solucions per al tall (SLIM CUTTER i TC-125) i manipulació (SLIM EASYTRANS i SLAB TRANS HEAVY DUTY).

En la fase d'instal·lació, la gran majoria de les eines i estris necessaris, són els mateixos que un col • locador professional utilitzaria per a un treball tradicional: planes, pintes, broques, mescladors ... però existeix, per les particularitats pròpies del material, la necessitat d'utilitzar algunes eines molt més concretes.

En concret, podem referir-nos a la gamma de ventoses per a superfícies rugoses, perfectes per ajudar en la instal·lació i manipulació de peces ja tallades o fins i tot com a elements extra de subjecció.

D'altra banda, comptem amb el aplanador per enrajolador. Aquest particular útil, és, en la instal·lació de làmina porcellànica, el substitut natural de la tradicional maça de goma. Cal explicar que, per a aquests materials de gruixos tan reduïts, no es recomana l'ús de la maça de goma tradicional. Pel que en el seu lloc, l´aplanador, no només no ajudarà a posicionar la peça i a facilitar que l'adhesiu s'adhereixi correctament, sinó que a més facilitarà la sortida de l'aire que pugui quedar atrapat en ell.

En tot cas, la gamma d'eines per a la instal·lació de làmines porceallàniques de gran format s'ha de completar amb la resta d'útils necessaris en tota instal·lació de rajola ceràmica.

El nostre fort compromís amb el professional, ens obliga a seguir treballant i millorant tots els nostres productes. Dissenyant i incorporant noves versions i models a les actuals gammes de producte. Amb més de 60 anys d'experiència a l'esquena, RUBI segueix oferint, als professionals de sector, les millors eines per a la instal·lació de rajola ceràmica.