RUBI posa a disposició del professional de la construcció la seva gamma de nivells RUBILEVEL.

Amb una gran varietat de models i acabats, els nivells RUBILEVEL ofereixen una alta precisió d'anivellació en tots els seus models, gràcies als acabats i mecanitzats que es realitzen durant el procés de producció.

Tots els nivells RUBILEVEL estan fabricats en alumini de gran qualitat.

Els nivells RUBILEVEL es dissenyen i fabriquen especialment per assegurar la seva perfecta planitud.

Tots els models de les diferents gammes RUBILEVEL tenen una precisió de 0,5 mm / m.

Cal afegir, a la seva lleugeresa, la seva gran resistència a la deformació per impactes durant l'ús.

Tots els vials dels nivells RUBILEVEL estan segellats amb resina epoxi per dotar-los d'una alta resistència als possibles impactes. També destacarem l'alta resistència a l'exposició als raigs UV.

La gamma de nivells RUBILEVEL i RUBILEVEL MAGNET estan fabricats en perfil d'alumini de 2 x 5 cm i un gruix de 1,8 mm. i tenen en els seus extrems, tapes de goma extraïbles per facilitar el marcat en cantonades i zones estretes.

Cal destacar, de la gamma RUBILEVEL MAGNET, els imants de terres rares inserits a la base mecanitzada del nivell, per permetre la seva fixació en suports i superfícies metàl·liques.

La gamma RUBILEVEL antixocs s'ha concebut per oferir, al professional de la construcció, un alt nivell de resistència als impactes.

Els nivells antixocs tenen un vial horitzontal magnificat per oferir una visualització de la bombolla més clara. Els RUBILEVEL antixocs presenten dues cares (superior i inferior) mecanitzades, permetent així la verificació de nivells, tant per la part inferior com per la superior. Altres aspectes destacables dels nivells RUBILEVEL antixocs són: el seu agafador ergonòmic i bimaterial, els seus topalls de goma extraïbles, la seva base en forma de "V" per verificar nivells en canonades i el seu sistema de visor dual per a la verificació frontal dels nivells verticals.

Finalment, esmentar que la gamma ALUCAST presenta un cos massís d'alumini fos ideal per al seu ús en obra.

La marca RUBI és coneguda per la gran durabilitat i per la qualitat de les seves eines. Des de fa ja més de 65 anys, RUBI fabrica només productes d'alta durabilitat i resistència, per poder proporcionar el millor rendiment davant les condicions de treball més dures i adaptant-se a les exigències de cada mercat.