Nivells

Nivells

Eines i útils per a la col·locació

info
closeNivell d'aigua

RUBI, com a fabricant especialitzat d'eines per al tall i instal·lació de rajola ceràmica, no pot oblidar un dels nivells més utilitzats i tradicionals, el nivell d'aigua.El nivell d'aigua RUBI segueix sent, a dia d'avui, un dels més populars i més ben valorats pels col·locadors professionals.

info
closeNivells RUBILEVEL

El nivell de bombolla ha estat, i continua sent, una de les eines més utilitzades en molts oficis del sector de la construcció.Per aquest motiu, no pot ser una eina qualsevol. El nivell de bombolla ha de ser sinònim de qualitat i de fiabilitat. Els professionals del món sencer exigeixen la màxima qualitat.

info
closeNivells RUBILEVEL ALUCAST

RUBI presenta el nivell de construcció definitiu. La gamma RUBILEVEL ALUCAST.Fabricats en perfil d'alumini fos amb una geometria en forma de T, per aportar la màxima robustesa i resistència, els nivells RUBILEVEL ALUCAST són ideals, tant per a la instal·lació de rajola ceràmica, com per a treballs de paleta en general.

info
closeNivells RUBILEVEL antixocs

La gamma de nivells RUBILEVEL antixocs representa una nova generació dins dels nivells professionals.Amb els nivells RUBILEVEL antixocs el professional de la construcció podrà comprovar i verificar nivells horitzontals, verticals i a 45º amb una precisió de 0,5 mm / m.Fabricats en perfil d'alumini d'alta resistència, els nivells de la gamma ...

info
closeNivells RUBILEVEL MAGNET

La gamma de nivells RUBILEVEL MAGNET es fabriquen en perfil d'alumini de secció rectangular de gran lleugeresa, però sense renunciar a la resistència gràcies als nervis longitudinals que aporten un major reforç estructural.RUBI mecanitza la base dels nivells RUBILEVEL MAGNET, en tots els models de la gamma, per garantir una precisió constant ...

MÉS INFORMACIÓ


RUBI posa a disposició del professional de la construcció la seva gamma de nivells RUBILEVEL.

Amb una gran varietat de models i acabats, els nivells RUBILEVEL ofereixen una alta precisió d'anivellació en tots els seus models, gràcies als acabats i mecanitzats que es realitzen durant el procés de producció.

Tots els nivells RUBILEVEL estan fabricats en alumini de gran qualitat.

Els nivells RUBILEVEL es dissenyen i fabriquen especialment per assegurar la seva perfecta planor.

Tots els models de les diferents gammes RUBILEVEL tenen una precisió de 0,5 mm / m.

Cal afegir, a la seva lleugeresa, la seva gran resistència a la deformació per impactes durant l'ús.

Tots els vials dels nivells RUBILEVEL estan segellats amb resina epoxi per dotar-los d'una alta resistència als possibles impactes. També destacarem l'alta resistència a l'exposició als raigs UV.

La gamma de nivells RUBILEVEL i RUBILEVEL MAGNET estan fabricats en perfil d'alumini de 2 x 5 cm i un gruix de 1,8 mm. i tenen en els seus extrems, tapes de goma extraïbles per facilitar el marcat en cantonades i zones estretes.

Cal destacar, de la gamma RUBILEVEL MAGNET, els imants de terres rares inserits a la base mecanitzada del nivell, per permetre la seva fixació en suports i superfícies metàl·liques.

La gamma RUBILEVEL antixocs s'ha concebut per oferir, al professional de la construcció, un alt nivell de resistència als impactes.

Els nivells antixocs tenen un vial horitzontal magnificat per oferir una visualització de la bombolla més clara. Els RUBILEVEL antixocs presenten dues cares (superior i inferior) mecanitzades, permetent així la verificació de nivells, tant per la part inferior com per la superior. Altres aspectes destacables dels nivells RUBILEVEL antixocs són: el seu agafador ergonòmic i bimaterial, els seus topalls de goma extraïbles, la seva base en forma de "V" per verificar nivells en canonades i el seu sistema de visor dual per a la verificació frontal dels nivells verticals.

Finalment, esmentar que la gamma ALUCAST presenta un cos massís d'alumini fos ideal per al seu ús en obra.

La marca RUBI és coneguda per la gran durabilitat i per la qualitat de les seves eines. Des de fa ja més de 65 anys, RUBI fabrica només productes d'alta durabilitat i resistència, per poder proporcionar el millor rendiment davant les condicions de treball més dures i adaptant-se a les exigències de cada mercat.