info
closeDiscos de diamant per desbast

Discos de diamant per a desbast de cantons i arestes, amb dues granulometries, gra gruixut per als rebaixos i igualat de superfícies o eliminació de recobriments i gra fi per a la preparació per al polit.

info
closeFreses de diamant per desbast

Freses de diamant per a la creació, per desbast, de bisells, cantells rodons o roms, en rajoles de gres porcellànic, peces de pedra natural i altres materials d'ús en paisatgisme.

info
closeMoles de diamant per desbast

Les moles de diamant per al desbast de pedra natural, resines epoxi o altres recubriments i preparació del formigó són ideals per a les feines de desbast a superfícies on les màquines industrials no hi arriben

info
closeMoles diamant PRO-Edger

Moles de diamant per a l'ús exclusiu amb l'accessori RUBI PRO-Edger. Gamma formada per models aptes per al bisellat en cant rom i per al ingleteado a 45º de rajoles i pedra natural i sinteritzada.

info
closeDiscos flexibles per al polit

A RUBI coneixem a la perfecció les necessitats del col·locador professional de rajola ceràmica. Per aquest motiu, som conscients que aquests professionals han de fer, en diverses ocasions, treballs en pedres naturals.La majoria d'aquests treballs, a peu d'obra, se centren en talls de rectificat i acabats.

info
closeTacs per polir

La gama de tacos de goma diamantados permite el desbaste ligero y el pulido de cantos y pequeñas superficies como biseles o ingletes. Aptos para todo tipo de baldosa cerámica y piedra natural,

MÉS INFORMACIÓ


RUBI completa la seva oferta d'eines diamantades amb la família d'accessoris per al desbast i polit de superfícies.

La gamma d'eines diamantades per al desbast i polit de RUBI està dissenyada, especialment, per al tractament superficial de les pedres naturals i acabats en rajoles ceràmiques, i garanteixen els millors resultats, tant en treballs en sec com en tots aquells que es realitzen en humit. El professional trobarà, en la gamma de desbast i polit de RUBI, una àmplia varietat de moles de desbast; totes elles concebudes per tal d'obtenir el màxim rendiment. Amb la gamma de discos flexibles per al polit RUBI, el professional podrà realitzar treballs de restauració de superfícies de pedra natural, formigó o pedra reconstituïda, amb total seguretat i facilitat. D'altra banda, gràcies a la gamma de discos flexibles per al polit, el suavitzat d'arestes o el polit de cantells i bisells es convertirà en una feina ràpida i senzilla.

La gamma per al desbast i polit de RUBI ofereix una àmplia selecció de discos flexibles de diferents granulometries, concebuts per al professional que cerca la màxima qualitat en els seus acabats. A més dels discos flexibles per al polit, el professional podrà trobar tacs especials per acabats, perfectes per al suavitzat d'arestes i per millorar l'acabat dels talls, tant en rajola ceràmica com en pedra natural.

Els tacs diamantats per polir, són l'opció més senzilla y econòmica per tal d'obtenir uns resultats excel·lents en tots els nostres talls.

La gamma de desbast i polit de RUBI satisfà completament les necessitats dels professionals de la construcció. A RUBI sabem la importància que té avui dia l'eficiència i l'estalvi de temps, per aquest motiu, a l'igual que la resta de les gammes del nostre catàleg, la gamma de desbast i polit està pensada per oferir a l'usuari un estalvi de temps i un augment de l'eficiència en la seva feina.

La presència de RUBI arriba ja a més de 120 països, gràcies a la nostra xarxa d'oficines comercials, filials i distribuïdors oficials. Per aquest motiu, posem ben fàcil als usuaris de tot el món el poder trobar les nostres eines i recanvis.