MÉS INFORMACIÓ


RUBI completa la seva oferta d'eines diamantades amb la família d'accessoris per al desbast i polit de superfícies.

La gamma d'eines diamantades per al desbast i polit de RUBI està dissenyada, especialment, per al tractament superficial de les pedres naturals i acabats en rajoles ceràmiques, i garanteixen els millors resultats, tant en treballs en sec com en tots aquells que es realitzen en humit. El professional trobarà, en la gamma de desbast i polit de RUBI, una àmplia varietat de moles de desbast; totes elles concebudes per tal d'obtenir el màxim rendiment. Amb la gamma de discos flexibles per al polit RUBI, el professional podrà realitzar treballs de restauració de superfícies de pedra natural, formigó o pedra reconstituïda, amb total seguretat i facilitat. D'altra banda, gràcies a la gamma de discos flexibles per al polit, el suavitzat d'arestes o el polit de cantells i bisells es convertirà en una feina ràpida i senzilla.

La gamma per al desbast i polit de RUBI ofereix una àmplia selecció de discos flexibles de diferents granulometries, concebuts per al professional que cerca la màxima qualitat en els seus acabats. A més dels discos flexibles per al polit, el professional podrà trobar tacs especials per acabats, perfectes per al suavitzat d'arestes i per millorar l'acabat dels talls, tant en rajola ceràmica com en pedra natural.

Els tacs diamantats per polir, són l'opció més senzilla y econòmica per tal d'obtenir uns resultats excel·lents en tots els nostres talls.

La gamma de desbast i polit de RUBI satisfà completament les necessitats dels professionals de la construcció. A RUBI sabem la importància que té avui dia l'eficiència i l'estalvi de temps, per aquest motiu, a l'igual que la resta de les gammes del nostre catàleg, la gamma de desbast i polit està pensada per oferir a l'usuari un estalvi de temps i un augment de l'eficiència en la seva feina.

La presència de RUBI arriba ja a més de 120 països, gràcies a la nostra xarxa d'oficines comercials, filials i distribuïdors oficials. Per aquest motiu, posem ben fàcil als usuaris de tot el món el poder trobar les nostres eines i recanvis.