La família d'eines i útils RUBI inclou una variada gamma de rascadors.

De tota la gamma de rascadors RUBI, destaquen els rascadors per a morter monocapa, en les seves dues mesures i tipus de mànecs disponibles; fusta o plàstic. Tots els rascadors per a morter monocapa RUBI disposen d'una làmina d'acer galvanitzat d'alta resistència al desgast.

Per garantir una correcta fixació i resistència, la unió entre la làmina i el mànec es realitza mitjançant cargols. Això, a més, facilita enormement la substitució de la làmina un cop aquesta s'ha desgastat.

Seguint la línia de tots els productes RUBI per a la instal·lació de rajola ceràmica, podem trobar el rascador per a juntes, amb les seves fulles combinables i intercanviables per adaptar-se als diferents gruixos de junta de col·locació.

El rascador per a juntes RUBI és perfecte per a aquells treballs de reparació en què el col·locador es veu obligat a retirar rajoles ja instal·lades. Al rascar la junta de col·locació aconseguim reduir el risc de danyar les rajoles perimetrals i facilitem la instal·lació de la nova peça.

Per completar la gamma de rascadors, RUBI disposa, també, d'una gamma de rascadors per guix. Totalment construït en alumini, per a una màxima robustesa sense renunciar, en cap moment, a la lleugeresa d'aquest material.

La marca RUBI és coneguda per la gran durabilitat i per la qualitat de les seves eines. Des de fa ja més de 65 anys, RUBI fabrica només productes d'alta durabilitat i resistència, per poder proporcionar el millor rendiment davant les condicions de treball més dures i adaptant-se a les exigències de cada mercat.

Queda patent l'enfocament formatiu que té RUBI amb el professional, és clar exemple d'això és que des dels inicis de l'empresa, la participació en fires internacionals ha estat clau en el seu desenvolupament. A RUBI s'inverteix una gran part en la participació en fires i mostres internacionals, el que fa que el nostre reconeixement mundial segueixi creixent i nosaltres puguem seguir desenvolupant solucions per facilitar la feina als professionals del sector de tot el món.

Rascadors