Rodels i rulines

Rodels i rulines

Tall manual

info
closeRodels i rulines EXTREME

Els Rodels i rulines de la gamma EXTREME de RUBI, són perfectes per treballar amb materials de màxima dificultat. Especialment en aquells que presenten acabats rugosos i / o estructurats.

info
closeRodels ENDURE

La gamma de Rodels ENDURE de RUBI ofereixen un major rendiment en materials ceràmics amb dificultat de tall alta. Especialment recomanats per al tall de rajoles amb acabats rugosos i / o estructurats.

info
closeRodels GOLD

La gamma de Rodels GOLD de RUBI permet obtenir una major vida d'ús i obtenir grans resultats en els talls de materials ceràmics amb una dificultat de tall entre mitja i alta.

info
closeRodels i rulines SILVER

Dins de la gamma de Rodels i rulines SILVER, l'instal·lador de ceràmica, podrà trobar totes les opcions per obtenir talls perfectes en ceràmiques de dificultat baixa a mitjana.

info
closeKit i jocs de Rodels

Basant-nos en la nostra experiència i en els hàbits de compra dels professionals, de tot el món, posem a la seva disposició una àmplia varietat de kits i jocs de Rodels RUBI.

MÉS INFORMACIÓ


Gràcies a la seva variada gamma de Rodels i rulines de carbur de tungstè, RUBI ofereix, a l'instal·lador de rajola ceràmica, la possibilitat d'adaptar i potenciar les característiques de totes les seves talladores manuals a l'oferta actual de materials ceràmics.

Disponibles en diversos diàmetres, els Rodels i rulines RUBI, s´adpaten a tots els materials ceràmics actuals, obtenint el millor rendiment per a cada un d'ells.

Els Rodels RUBI, són fàcilment intercanviables entre si. L'usuari no necessita cap eina per a això. Sent una maniobra ràpida, neta i senzilla que incrementa, substancialment, la productivitat de cadascuna de les nostres talladores manuals.

Els Rodels RUBI, es presenten en dos models diferents: el model ESTÀNDARD i el model PLUS. El model ESTÀNDARD, també conegut simplement com "rodel", s'adapta a totes les talladores manuals RUBI, excepte a les de les gammes TX i TZ. Per a aquestes dues gammes, els usuaris han d´utilitzar els Rodels del model PLUS. Amb un mànec de major longitud i diàmetre, adaptat per a aquestes talladores de major capacitat i potència.

Algunes de les nostres gammes de talladores no utilitzen "Rodels", entenent això com el conjunt format pel mànec, l'eix i la rulina, ja que pel seu disseny i funcions, la talladora només necessita la rulina de carbur de tungstè. Per a aquestes gammes de talladores (TEN-BRIC, BASIC, TQ, TP i SLIM CUTTER), els usuaris també disposen d'una àmplia varietat de rulines, que pot triar i adaptar segons les necessitats de cada treball.

A part dels diferents diàmetres i models que RUBI posa a disposició del professional, també hi ha les versions GOLD i EXTREME. Els Rodels de la versió GOLD presenten un recobriment, a la rulina, de carbur de titani que incrementa el rendiment del rodel en un 30% respecte als Rodels i rulines tradicionals. La versió EXTREME, només disponible per als Rodels de 22 mm PLUS i rulines de 22 mm, ofereixen els mateixos avantatges que els Rodels GOLD però amb l'afegit de muntar un rodament que facilita el ratllat i permet un tall millor de tots aquests materials ceràmics amb superfícies rugoses o estructurades (texturitzades).