MÉS INFORMACIÓ


En resposta a les necessitats del mercat i per tal de satisfer a tots els professionals, RUBI disposa d'una àmplia i variada gamma de talotxes.

La gamma de talotxes RUBI, una de les més completes del mercat, està formada per multitud de models.

Les talotxes amb làmina, de poliestirè injectat, reforçades i d'alta resistència a l'abrasió, per a una llarga durada i una planimetria de gran exactitud. Les talotxes de polietilè reticulat són perfectes, per la seva lleugeresa, per tot tipus de treball en altura, i s'adapten a qualsevol mida de superfície.

La gamma de talotxes RUBI també inclou els models de poliestirè expandit (POREX) i les talotxes de poliuretà.

Aquestes últimes, fabricades d'una sola peça en poliuretà injectat per aportar, a aquestes eines, una gran lleugeresa, ideal per al seu ús continuat.

Dins de la gamma de talotxes RUBI, l'usuari podrà trobar dos acabats diferents: làmina rugosa i làmina llisa.

També cal destacar la varietat dels mànecs de la gamma de talotxes RUBI.

A RUBI ens hem preocupat sempre per la salut del professional. Dins el disseny de les nostres eines sempre està molt present el concepte d'ergonomia, ja que creiem que la seguretat i el fet de minimitzar els riscos de lesió en el treball són fonamentals per a la salut i per a una correcta execució.

És important destacar que, igual que en tots els productes del catàleg, a l'hora de la fabricació de tota la gamma d'eines, mantenim un gran respecte pel medi ambient. Tots els nostres productes i eines d'aquesta gamma tenen un baix impacte negatiu per al medi ambient i són reciclables en gran part.

A RUBI sempre hem tingut una relació molt estreta amb els col·locadors de rajola ceràmica i és per a nosaltres vital tenir una via de comunicació fluïda i constant amb ells. És per això que tenim totes les eines necessàries per poder oferir al professional del sector un producte innovador capaç de donar solucions a les seves necessitats diàries durant el treball.