WIĘCEJ INFORMACJI


RUBI oferuje profesjonalnym wykonawcom szeroką gamę elektrycznych mieszarek i mieszadeł z konkretnymi głowicami przeznaczonymi do mieszania różnych materiałów, dzięki którym można uzyskać jednolitą masę odpowiadającą potrzebom.

Wraz z rozwojem materiałów ceramicznych, zmianie uległy również kleje i zaprawy przeznaczone do ich układania Dzięki szeregowi modyfikacji mieszanie klejów nabrało większego znaczenia, a mieszarki stały się jednym z podstawowych narzędzi. Wzrosło również zapotrzebowanie na mieszanie farb i płynów oraz innych substancji, np. żywic epoksydowych.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany RUBI w wyniku wieloletnich prób i doświadczeń zaprojektowało mieszarki zaliczane do najlepszych na rynku. Oferta naszych mieszarek spełnia wymogi profesjonalistów na całym świecie.

Gama elektrycznych mieszarek RUBI zostało dopasowana do każdego rodzaju pracy, zarówno lekkiej jak i bardziej wymagającej, oraz do każdej specjalizacji w budownictwie na całym świecie. Mieszarki elektryczne wyróżniają się dużą mocą oraz żywotnością, regulowaną prędkością pracy oraz możliwością mieszania dużych ilości materiałów w sposób szybki i bez wysiłku. Doskonałym uzupełnieniem mieszarek są głowice mieszadeł o różnych kształtach, które dobiera się w zależności od ilości i rodzaju materiału do pomieszania: zapraw klejowych, płynów, epoksydów czy gipsów.

W RUBI zawsze pamiętamy o zdrowiu wykonawców, dlatego podczas projektowania wzięto pod uwagę zasady ergonomii . Wierzymy, że bezpieczeństwo i zmniejszanie ryzyka wypadków są niezwykle ważne dla zachowania zdrowia oraz wydajności pracy. Nowa seria mieszarek jest właśnie wynikiem takich wysiłków, dzięki czemu są łatwiejsze w użytkowaniu i bardziej dopasowane do potrzeb profesjonalistów.