Mieszanie

Mieszanie

info
closeMieszarki elektryczne

Niezawodność, jakość, wydajność, nowy design... to tylko niektóre widoczne cechy mieszarek elektrycznych RUBI. Rozwój gamy naszych mieszarek jest odpowiedzią na zachodzące zmiany w segmencie chemii budowlanej oraz wyzwania, przed którymi codziennie stają profesjonalni wykonawcy.

info
closeMieszadła do różnych materiałów

Pełna oferta mieszadeł RUBI umożliwia płytkarzom pomieszać najpowszechniejsze materiały budowlane, tj. zaprawy do klejenia płytek, gipsy, żywice itp. Każdy materiał jest inny, dlatego konieczne jest uzupełnienie gamy mieszarek ofertą różnorodnych mieszadeł.W RUBI zawsze utrzymywaliśmy bliską relację z profesjonalnymi glazurnikami ...

WIĘCEJ INFORMACJI


RUBI oferuje profesjonalnym wykonawcom szeroką gamę elektrycznych mieszarek i mieszadeł z konkretnymi głowicami przeznaczonymi do mieszania różnych materiałów, dzięki którym można uzyskać jednolitą masę odpowiadającą potrzebom.

Wraz z rozwojem materiałów ceramicznych, zmianie uległy również kleje i zaprawy przeznaczone do ich układania Dzięki szeregowi modyfikacji mieszanie klejów nabrało większego znaczenia, a mieszarki stały się jednym z podstawowych narzędzi. Wzrosło również zapotrzebowanie na mieszanie farb i płynów oraz innych substancji, np. żywic epoksydowych.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany RUBI w wyniku wieloletnich prób i doświadczeń zaprojektowało mieszarki zaliczane do najlepszych na rynku. Oferta naszych mieszarek spełnia wymogi profesjonalistów na całym świecie.

Gama elektrycznych mieszarek RUBI zostało dopasowana do każdego rodzaju pracy, zarówno lekkiej jak i bardziej wymagającej, oraz do każdej specjalizacji w budownictwie na całym świecie. Mieszarki elektryczne wyróżniają się dużą mocą oraz żywotnością, regulowaną prędkością pracy oraz możliwością mieszania dużych ilości materiałów w sposób szybki i bez wysiłku. Doskonałym uzupełnieniem mieszarek są głowice mieszadeł o różnych kształtach, które dobiera się w zależności od ilości i rodzaju materiału do pomieszania: zapraw klejowych, płynów, epoksydów czy gipsów.

W RUBI zawsze pamiętamy o zdrowiu wykonawców, dlatego podczas projektowania wzięto pod uwagę zasady ergonomii . Wierzymy, że bezpieczeństwo i zmniejszanie ryzyka wypadków są niezwykle ważne dla zachowania zdrowia oraz wydajności pracy. Nowa seria mieszarek jest właśnie wynikiem takich wysiłków, dzięki czemu są łatwiejsze w użytkowaniu i bardziej dopasowane do potrzeb profesjonalistów.

Powiązany z Mieszanie

info
closeMieszarki do zapraw

RUBI jest liderem w projektowaniu oraz dystrybucji narzędzi dla profesjonalnych wykonawców budowlanych, w szczególności płytkarzy. Z tego powodu gama niezawodnych mieszarek RUBI stała się znana na międzynarodowym rynku. Wraz z rozwojem specjalnych klejów do płytek ceramicznych mieszarki stały się nieodzownym narzędziem w prawidłowo ...

info
closeMieszarki do zapraw cementowych

Mieszarka do zapraw jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi praktycznie każdego glazurnika. Gama mieszarek RUBIMIX do zapraw klejowych umożliwia wybór urządzeń o różnych mocach i możliwościach pracy. Zmiany jakościowe w gamie mieszarek były nadrzędnym celem w RUBI, dzięki czemu nazwa RUBIMIX stała się doskonale rozpoznawalna na ...