Misja, wizja i wartości Germans Boada S.A.

Misja

Germans Boada - katalońska firma rodzinna założona w 1951 roku jest wierna swojemu pochodzeniu oraz tożsamości. Zachowując cenną spuściznę biznesową firma budować wspólną lepszą przyszłość.

Germans Boada zapewnia zróżnicowane rozwiązania dla specjalistów budowlanych, projektując, produkując i sprzedając narzędzia i inne produkty niezbędne dla skutecznej, wydajnej i bezpiecznej pracy.

Germans Boada specjalizuje się w produkcji narzędzi i maszyn do cięcia, przenoszenia i układania płytek ceramicznych i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy budowie i renowacji pomieszczeń.

Wizja

Być technicznym i rynkowym liderem projektującym, produkującym i sprzedającym innowacyjne produkty i usługi do cięcia, układania i konserwacji ceramiki, zachowując przy globalnej obecności kontakt z końcowym użytkownikiem i tworząc wartości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy.

Wartości

Wartości wyznawane przez Grupę RUBI dzielą się na trzy duże bloki:

 

PERFEKCJA charakteryzuje nas przy wykonywaniu wszystkich zadań realizowanych w ramach Grupy RUBI dzięki…

-          Doświadczeniu naszego zespołu, wiedzy fachowej na temat organizacji pracy i naszego otoczenia.

-          Wymaganiom, jakie stawiamy zarówno sobie, jak i innym dbając o szczegóły i utrzymując właściwą dyscyplinę pracy.

-          Innowacyjności, czyli twórczym zmianom i kreowaniu nowych wartości w każdym zakresie.

-          Elastyczności ułatwiającej wielozadaniowość i pozwalającej na osiąganie wyników z zachowaniem wymogów najwyższej jakości pracy. 

SZACUNEK mamy wpisany w DNA, a tworzone przez nas relacje ze współpracownikami i dostawcami pozwoliły nam stworzyć zgrany i dynamiczny zespół, w którym rozwijamy się poprzez…

-          Szacunek przekładający się na spójność pomiędzy tym co mówimy a tym, co robimy.

-          Zaufanie do innych i do nas samych.

-          Uprzejmość i Skromność na co dzień ze świadomością naszych ograniczeń, wyciąganiem wniosków z błędów i zwracaniem się o pomoc wtedy, kiedy tego potrzebujemy.

-          Oraz Charyzma wystarczająca aby zespoły pracowały z zaangażowaniem, dynamizująca pracę. 

Naszą postawę w pracy w Grupie cechuje PASJA a liczyć możemy na…

-          Poczucie Odpowiedzialności wobec współpracowników i wobec firmy.

-          Optymizm w pracy dodający werwy i energii.

-          Odwagę niezbędną do podejmowania pewnych i odważnych decyzji. 

 

Wartości te tworzą tożsamość korporacyjną Grupy RUBI i dzięki nimi możliwe jest osiągnięcie SUKCESU.

--> --> --> --> --> --> --> -->