Misja, wizja i wartości Germans Boada S.A.

Misja

Germans Boada - katalońska firma rodzinna założona w 1951 roku jest wierna swojemu pochodzeniu oraz tożsamości. Zachowując cenną spuściznę biznesową firma budować wspólną lepszą przyszłość.

Germans Boada zapewnia zróżnicowane rozwiązania dla specjalistów budowlanych, projektując, produkując i sprzedając narzędzia i inne produkty niezbędne dla skutecznej, wydajnej i bezpiecznej pracy.

Germans Boada specjalizuje się w produkcji narzędzi i maszyn do cięcia, przenoszenia i układania płytek ceramicznych i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy budowie i renowacji pomieszczeń.

Wizja

Być technicznym i rynkowym liderem projektującym, produkującym i sprzedającym innowacyjne produkty i usługi do cięcia, układania i konserwacji ceramiki, zachowując przy globalnej obecności kontakt z końcowym użytkownikiem i tworząc wartości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy.

Wartości

Nasze wartości określają naszych pracowników:

Pierwszą z naszych wartości jest doskonałość we wszystkim, co robimy i co odnosi się do naszej pracy w Germans Boada.

Nasze doświadczenie i profesjonalna wiedza, nasze wymagania wobec siebie i innych, dbałość o szczegóły, zdolność do innowacji i tworzenia wartości dodanej, jak również elastyczność i wszechstronność - to elementy, które chcemy wykorzystywać do osiągania zamierzonych rezultatów i doskonalenia naszej pracy.

SZACUNEK to druga z naszych wartości, odnosząca się do naszych relacji z partnerami i współpracownikami, której pochodną jest UCZCIWOŚĆ, czyli zgodność czynów ze słowami, ZAUFANIE do innych i samych siebie oraz POKORA wyrażająca się w codziennym uprzejmym traktowaniu innych ze świadomością wzajemnych ograniczeń, uczeniu się na błędach i wzajemnej pomocy w razie potrzeby. Takie relacje czynią z naszej organizacji i naszych pracowników bliskie i dynamiczne środowisko, w którym się rozwijamy.

Ważnym elementem jest też charyzma niezbędna do zaangażowania się zespołów w pracę.

PASJA jest ostatnią, ale nie najmniej ważną z naszych wartości. Odnosi się ona do naszego stosunku do Grupy RUBI, zaangażowania w pracę w firmie i ze współpracownikami, pozytywnego nastawienia, przekazywania dobrej energii i podejmowania odważnych, a zarazem przemyślanych decyzji.

Takie założenia umożliwiają nam osiągnięcie sukcesu.