Broques per a vidre

Broques per a vidre

Tags

A l'ampli catàleg de RUBI, trobem algunes famílies i productes que tenen diferents aplicacions, eines i accessoris molt versàtils que ens permeten treballar amb diferents materials i en diferents aplicacions sense perdre qualitat ni rendiments d'ús. Aquest és el cas de les broques de diamant de tall humit, que les podrem utilitzar també com broques de vidre.

En el sector de la instal·lació de rajoles ceràmiques, hi ha alguns materials que requereixen eines més concretes. Les rajoles de vidre, per exemple, necessiten un tracte molt específic. Les broques de diamant RUBI estan dissenyades per obtenir els millors resultats en els materials ceràmics més delicats, per aquest motiu, i sense ser broques per vidre, el seu comportament amb aquest material tan concret, permet obtenir grans resultats.

Les broques per vidre són broques de tall humit, per la qual cosa es necessita una refrigeració constant de la broca durant el procés de tall. Aquestes broques, que es fabriquen mitjançant un mètode d'electrodepositat, exerceixen molt poques vibracions durant el tall, el que es converteixen en una molt bona solució per als treballs en aquest tipus de material. Amb la seva varietat de diàmetres i els seus accessoris per a la refrigeració, farem forats en vidre d'una forma segura, ràpida i fàcil.

Gràcies al coneixement dels nous materials ceràmics, adhesius industrials i materials de construcció, RUBI sempre treballa en el disseny i la fabricació de productes innovadors i que ofereixen solucions de qualitat i un estalvi de temps als professionals del sector, sempre enfocats en aconseguir els resultats de millor qualitat. Al web de RUBI, podeu trobar un arxiu de fotos i vídeos degudament classificats de cada eina, els quals us ajudaran a conèixer una mica més el producte. En els vídeos es mostra els usos i aplicacions més importants de cada eina. Només us cal buscar al catàleg, i triar el producte, hi trobareu tota la informació i suport audiovisual que necessiteu.