info
closePiquetes i pics

La gamma de piquetes i pics RUBI es fabriquen en acer temperat especial, altament resistent i tenaç al desgast i al trencament. Les piquetes i els pics RUBI disposen d'un tractament tèrmic normalitzat amb la punta temperada. Els models de piquetes pala-bec, són ideals per a la demolició de petits murs i envans.

info
closeAplicadors de morter

Pràctics, ràpids i nets, així són els aplicadors de morter RUBI.Especialment dissenyats per a l'aplicació de juntes de morter, silicones i poliuretans.S'adapten tant a la càrrega manual com als cartutxos rígids i flexibles.L'usuari podrà trobar, dins de la gamma d'aplicadors de morter RUBI, el tradicional aplicador manual, amb una ...

info
closeCaixes d'eines

Com a complement ideal a totes les eines i útils per a la instal·lació de rajola ceràmica, RUBI incorpora un parell de models de caixes d'eines.Les caixes d'eines RUBI ofereixen una gran capacitat d'emmagatzematge i faciliten el transport d'eines per al professional de la construcció.

info
closeComplements per a l'enrajolat

La família de complements per a l'enrajolat està formada per eines i útils d'ús molt concret i específic, però sense cap dubte, de gran qualitat i indispensables per a qualsevol bon professional de la instal·lació de rajola ceràmica.Dins dels complements per a l'enrajolat, podrem trobar els blocs abrasius, per obtenir la millor definició ...

info
closeTallaferros i cisells

RUBI disposa d'una gamma de tallaferros i cisells fabricats en acer d'alta qualitat al Crom Vanadi, ideals per a tot tipus de treball del sector de la construcció i la reforma.Els cisells de boca ampla s'han dissenyat per a l'eliminació de rajoles ceràmiques en els treballs de rehabilitació.

info
closeCreuetes, "T" i falques

Les creuetes, T i falques RUBI formen, sens dubte, una gamma realment indispensable per a l'obtenció d'uns acabats perfectes en qualsevol treball d'instal·lació de rajola ceràmica. Les creuetes, T i falques RUBI destaquen per la regularitat de les seves produccions, l'homogeneïtat de mesures i l'absència de rebaves i qualsevol altre petit ...

info
closeEsquadres

Les esquadres RUBI són el complement idoni, tant per al paleta com per l'instal·lador de rajola ceràmica. La precisió i rigidesa dimensional de les esquadres RUBI són el seu segell de qualitat. Les esquadres RUBI estan fabricades en perfil d'acer bicromatat, i presenten una secció de 40 x 20 mm.

info
closeEspàtules

L'àmplia gamma d'espàtules RUBI, per a la col·locació de rajoles ceràmiques, satisfà les diferents necessitats dels professionals de l'enrajolat i paviment del món sencer.Amb una àmplia varietat de mànecs i empunyadures, les espàtules RUBI per a enrajolats i enrajoladors són, per al professional, la millor eina per aconseguir uns ...

info
closeFlexòmetres

Dins el conjunt d'eines i estris per a la col·locació de rajola ceràmica, RUBI disposa d'una àmplia gamma de flexòmetres de diferents mides i amplades, totalment homologats.La carcassa metàl·lica dels flexòmetres IRONBLADE incorpora un recobriment de goma per millorar l'adherència i un sistema de bloqueig automàtic de la cinta de ...

info
closePlanes de goma per a juntes

L'àmplia gamma de planes de goma per a juntes RUBI mereix una menció a part. Especialment dissenyades per a un excel·lent acabat de les juntes de col·locació i fabricades en material altament resistent que ens permetrà obtenir els millors resultats juntament amb un confort de treball durant el temps d'execució.

info
closePlanes i pintes

RUBI disposa d'una les gammes més completes de planes i pintes del mercat. Fabricades amb materials de la màxima qualitat, la gamma de planes i pintes RUBI és sinònim de garantia i confiança. Disponibles amb diferents tipus de mànecs: fusta, plàstic i el sistema exclusiu i original RUBIFLEX®, que uneix ergonomia, resistència i confort en ...

info
closeMacetes i martells d'encofrador

Una de les gammes que ha tingut més èxit entre els professionals de la construcció, des del seu llançament, ha estat la gamma de macetes i martells d'encofrador RUBI.Dins de la gamma de macetes RUBI, destacarem l'alta resistència del seu cap d'acer especialment forjat, temperat i revingut, combinada amb la comoditat de la innovadora ...

info
closeMarcadors, suports i plantilles

RUBI, en el seu afany de millorar la qualitat del treball dels professionals del món sencer, disposa d'una extensa gamma de marcadors, suports i plantilles per a la col·locació de rajola ceràmica.La gamma de marcadors, suports i plantilles de RUBI permet facilitar els treballs fatigosos i complexos de la instal·lació de taulells ceràmics.

info
closeMaces i aplanadores

Les pràctiques maces de goma i les aplanadores RUBI estan especialment dissenyades per assegurar el correcte assentament i nivell de les rajoles ceràmiques al llarg de la instal·lació.L'ús, per part del col·locador professional de rajola ceràmica, de les maces de goma i aplanadores RUBI asseguren la correcta adhesió de la rajola ceràmica ...

info
closeTaules de treball

Les taules de treball RUBI són perfectes per a qualsevol tipus de treball, tant a peu d'obra com a taller.Per la seva gran estabilitat i multifuncionalitat, les taules de treball RUBI són ideals per a treballs de reparacions, especialment el seu mode de banc de treball, que disposa d'un tauler de grans dimensions i una alçada de 80 cm.

info
closeNivells

RUBI posa a disposició del professional de la construcció la seva gamma de nivells RUBILEVEL. Amb una gran varietat de models i acabats, els nivells RUBILEVEL ofereixen una alta precisió d'anivellació en tots els seus models, gràcies als acabats i mecanitzats que es realitzen durant el procés de producció.

info
closePales

RUBI disposa, dins de la seva família d'eines i estris per a la col·locació, d'una gamma de pales amb diferents tipus de mànecs i formes.Els mànecs de les pales RUBI estan fabricats en fusta d'eucaliptus per la seva alta durabilitat i resistència, especialment a la deformació provocada per la humitat.

info
closePaletes

La completa gamma de paletes RUBI és fruit d'un constant treball de recerca tecnològica avançada per aconseguir un producte de gran qualitat i resistència. Aplicant les últimes tecnologies, RUBI pot oferir al professional de la construcció una gamma de paletes amb les millors garanties de qualitat.

info
closePlomades

Les plomades continuen sent, avui dia, una de les eines més importants i utilitzades pel paleta en el sector de la construcció.Per aquest motiu, RUBI disposa d'una selecció de models que, sense renunciar a l'ús tradicional, garanteixen un correcte funcionament i asseguren la qualitat del producte.

info
closeRascadors

La família d'eines i útils RUBI inclou una variada gamma de rascadors.De tota la gamma de rascadors RUBI, destaquen els rascadors per a morter monocapa, en les seves dues mesures i tipus de mànecs disponibles; fusta o plàstic. Tots els rascadors per a morter monocapa RUBI disposen d'una làmina d'acer galvanitzat d'alta resistència al desgast.

info
closeSistema d'anivellament TILE LEVEL

RUBI, en el seu continu afany de superació i de posar a disposició del col·locador professional totes les eines possibles, dissenya els sistemes d'anivellament TILE LEVEL. TILE LEVEL és la solució definitiva per evitar la creació de celles durant la instal·lació de rajola ceràmica.

info
closeTalotxa

En resposta a les necessitats del mercat i per tal de satisfer a tots els professionals, RUBI disposa d'una àmplia i variada gamma de talotxes.La gamma de talotxes RUBI, una de les més completes del mercat, està formada per multitud de models.Les talotxes amb làmina, de poliestirè injectat, reforçades i d'alta resistència a l'abrasió, per ...

info
closeTenalles

Cal destacar també la gamma de tenalles especials per al tall de rajoles ceràmiques.Cadascuna de les tenalles que conformen aquesta gamma de producte RUBI ha estat especialment dissenyada per a cada material i cada ús.Les tenalles RUBI tenen talls de gran duresa i precisió, amb pastilles de carbur de tungstè de la màxima qualitat o en acer ...

info
closeVentoses

La gamma de ventoses RUBI està formada pels models: simple, doble i triple.Amb l'evolució, i cada vegada més presència de les rajoles ceràmiques de gran format, l'ús de ventoses és cada vegada més necessari.La ventosa simple, amb una càrrega màxima de 40 kg, és ideal per a la manipulació i instal·lació de rajoles ceràmiques de ...

info
closeSistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK

El sistema d'anivellament TILE LEVEL QUICK de RUBI és ideal per a la col·locació de rajoles ceràmiques de gran format (mida mínim requerida: 30x30 cm.) i gruixos compresos entre els 3 mm. i els 16 mm., mitjançant la tècnica del doble encolat.La tenalla permet la regulació de la pressió segons el gruix de la rajola ceràmica, permetent que ...

info
closeSistema d'anivellament DELTA LEVEL SYSTEM

La funció principal del sistema d'anivellament DELTA LS de RUBI és la d'evitar la creació de celles de col·locació durant la instal·lació de rajoles ceràmiques, tant en paviments com en parets.El sistema d'anivellament DELTA LS també evita el moviment de les rajoles durant l'enduriment de l'adhesiu i, durant la instal·lació, es redueix ...

MÉS INFORMACIÓ


Gràcies al treball i a la col·laboració de tots els departaments de l'empresa i de l'alta fidelització dels nostres clients, repartits per tot el món, coneixem les exigències i particularitats de cada mercat. Per aquestes raons, RUBI és capaç de dissenyar i fabricar productes i eines que s'adapten a cada tipologia de mercat i que cobreixen les necessitats de tots els professionals. És per això que la gamma d'eines i útils per a la col·locació RUBI està pensada i dissenyada exclusivament per a l'instal·lador de rajoles ceràmiques, oferint solucions variades per a cada treball.

En aquesta gamma s'inclou tot el que el professional de la construcció, i sobretot de la col·locació de rajola ceràmica, necessita per a una correcta aplicació i manipulació de morter, de guix, de morter de juntes i que permet obtenir uns resultats perfectes. A RUBI sempre hem tingut una relació molt estreta amb el col·locador de rajola ceràmica i és per a nosaltres vital tenir una via de comunicació fluïda i constant amb ells. És per això que tenim totes les eines necessàries per poder oferir, al professional del sector, un producte innovador capaç de donar solucions a les seves necessitats diàries durant el treball.

No tots els mercats són iguals, ni tots els professionals treballen igual. Per aquest motiu, la gamma d'eines i útils per a la col·locació RUBI està disponible en diferents versions, formes, mides i materials, a causa de les diferents tradicions de tots els països on tenim presència i en els que som referents com la marca del professional de la col·locació de rajola ceràmica.

La presència de RUBI arriba ja a més de 120 països, gràcies a la nostra xarxa d'oficines comercials, filials i distribuïdors oficials. Per aquesta raó posem fàcil als usuaris de tot el món el poder trobar les nostres eines i recanvis.

Relacionats amb Eines i útils per a la col·locació

info
closeTalladores de Rajoles

Existeixen molts models de talladores de taulells ceràmics al mercat. A RUBI no només ens distingim per ser els inventors de les primeres talladores de rajoles ceràmiques, sinó també per disposar la de gamma més àmplia i fiable del mercat. Les talladores de rajoles ceràmiques RUBI, tant manuals com elèctriques, són la solució definitiva ...