logo

GERMANS BOADA, S.A. is een onderneming die zich richt op het ontwerp, de vervaardiging en de handel in machines, instrumenten, uitrusting en professionele producten voor de bouw. Er wordt een kwaliteitsmanagementsysteem onderhouden gebaseerd op de eisen

GERMANS BOADA, S.A. is een onderneming die zich richt op het ontwerp, de vervaardiging en de handel in machines, instrumenten, uitrusting en professionele producten voor de bouw.

Er wordt een kwaliteitsmanagementsysteem onderhouden gebaseerd op de eisen van ISO 9001:2015, als instrument om de belanghebbenden (klanten, leveranciers, beheer, banken, aandeelhouders) tegemoet te komen.

De kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, hebben als doel een getrouwe weerspiegeling te zijn van de verwachtingen van ieder type klant, om er zo voor te zorgen dat het succes van het bedrijf op de lange termijn gewaarborgd is. Te dien einde wordt het volgende beginsel bepaald, verklaard, aangenomen en gecommuniceerd aan de gehele organisatie en betrokken partijen:

Het maatschappelijk doel van Germans Boada S.A. en van de vennootschappen van de groep ten aanzien van kwaliteit is alleen producten aan te bieden die, met de beschikbare technologie en middelen, kunnen worden geproduceerd met totale tevredenheid van de klant, zonder enige voorwaarde te accepteren die gevolgen kan hebben voor de optimale kwaliteit van de producten en/of diensten, en te allen tijden te voldoen aan de eisen van de klant, en aan wettelijke en reglementaire voorschriften, als deze bestaan.

De bovenstaande eisen moeten worden overgebracht naar de hele organisatie op een gedocumenteerde manier en tegelijk moeten de kwaliteitseisen van de organisatie worden doorgegeven aan de leveranciers.

De directie is hoofdverantwoordelijk voor de definitie, implementatie en monitoring van het kwaliteitsmanagementsysteem, net als voor de verspreiding van het huidige kwaliteitsbeleid en het definiëren van de kwaliteitsdoelstellingen die elk jaar worden opgesteld.

Kwaliteitsmanagement is een gemeenschappelijke taak van alle leden en niveaus van het bedrijf. In deze zin, moet elke werknemer van Germans Boada, S.A. en de vennootschappen van de groep, verantwoordelijk zijn voor zijn door de directie van het bedrijf toegewezen taken en respect hebben voor de werkomgeving. Op zijn beurt is elke functie klant en leverancier van anderen, en met deze mentaliteit moet gewerkt worden.

Met het oog op deze afspraken ten aanzien van kwaliteitsmanagement, moet elke werknemer de voorlichting en opleiding ontvangen die is vereist voor zijn werk.

Germans Boada N.V. en de vennootschappen van de groep wensen een continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en om deze reden wordt gebruik gemaakt van de methode PHVA (plan, check, verifieer en handel om continue verbetering te bereiken), zoals geïdentificeerd in de standaard door middel waarvan de certificering van het KMS wordt gehandhaafd.

Rubi, 2 mei 2023