logo

RUBI CLUB beleid

DEELNEMERS VAN HET RUBI CLUB PUNTEN SPAARPROGRAMMA.

Deelnemers van het Club RUBI punten spaarprogramma zijn gebruikers van RUBI producten, tegelzetters en professionals uit de constructiebranche, boven de wettelijke minimum leeftijd, die vanaf 10 maart 2018 RUBI producten gekocht en geregistreerd hebben via de website of via de Club RUBI APP.

Club RUBI behoudt zich het recht om lidmaatschap voor leden te beëindigen omwille van uiteenopende redenen, in het bijzonder bij slechte praktijken en aanstootgevende opmerkingen.

PUNTENACCOUNT VAN RUBI VAN ELK LID

Elk lid heeft een account met persoonlijke en niet-overdraagbare punten, verkregen zowel door de registratie van producten, als door deelname aan verschillende acties voorgesteld door Club RUBI.

Het punten spaaraccount van een lid blijft actief zolang het lid geregistreerd is bij Club RUBI en de algemene voorwaarden van de Club RUBI accepteert, met name voorwaarden met betrekking tot de communicatieroutes. Wanneer een lid wordt uitgesloten van Club RUBI, vervalt automatisch zijn punten spaaraccount en vervalt het recht op het claimen van de punten.

PUNTEN CLUB RUBI

Elk lid kan zijn puntenaantal raadplegen via de App Club RUBI of via de website www.rubi.com, waarbij hij zichzelf eerder identificeert

Leden met punten kunnen deze inwisselen tot de uiterste vervaldatum.

RUBI-punten vervallen na 2 jaar.

De punten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

VERZILVEREN VAN PUNTEN

Je dient een minimum van 100 RUBI punten te hebben verzameld om de inwisseling van punten aan te kunnen vragen.

De inwisseling van punten moet worden aangevraagd in veelvouden van 100 RUBI-punten.

Om de inwisseling van RUBI punten te kunnen aanvragen, vanaf minimaal 100 punten, moeten er minimaal 10 punten komen uit de registratie van RUBI producten.

Punten kunnen twee keer per jaar worden ingewisseld via de Club RUBI APP of www.rubi.com voor veelvouden van 100 punten.

Club RUBI stuurt een bericht naar alle leden met punten om te vragen of ze de punten willen verzilveren of door willen blijven sparen.

Het lid met punten kan, als hij aan de vereisten voldoet, zijn punten ook toewijzen aan solidariteitsprojecten die gesteund worden door Club RUBI.

De ontvanger van het deposito of de prijscheque is verantwoordelijk voor de beslissing of het al dan niet noodzakelijk is om het deposito bij de nationale schatkist te declareren.

Nadat je de punten voor cadeaubonnen hebt ingewisseld, hangt de geldigheidsdatum van de verkregen cadeaubonnen af van de voorwaarden van elke aanbieder.

Zodra een geschenkcheque is gegenereerd en verzonden, kan deze niet opnieuw worden gegenereerd.

Wanneer een gebruiker vraagt ​​om de verzamelde punten in te ruilen voor geld of een cadeaubon, zal het systeem je vragen om te selecteren vanaf welk platform je de overeenkomstige cheque of het equivalente bedrag wilt ontvangen.

De valuta van uitgifte van de cheque zal afhangen van de nationaliteit van het geselecteerde platform en de inwisseling zal voldoen aan de wisselkoers op de dag van uitgifte van de cheque.

Nadat de opties voor puntenuitwisseling zijn geselecteerd, kun je de valuta of het platform niet meer wijzigen.

Het lid kan ook zijn punten doneren voor een bijdrage aan een van de solidariteitsprogramma's waarmee Club RUBI samenwerkt.

  • De overboekingen worden na het verstrijken van de inwisselperiode van de punten uitgevoerd

ANDERE

Club RUBI behoudt zich het recht om de voorwaarden van het programma op elk moment te wijzigen, inclusief een mogelijke annulering, hoewel zij zich ertoe verbindt om 15 dagen van tevoren de nieuwe voorwaarden of de definitieve annulering te communiceren.

Als een onjuiste deelname aan het Club RUBI Punten spaarprogramma plaatsvindt namens een lid van Club RUBI, evenals bij overtreding van deze regels, behoudt Club RUBI zich het recht voor het RUBI Punten spaaraccount van het betreffende lid te blokkeren of zelfs het lidmaatschap van dit lid te beëindigden door een kennisgeving te sturen.

Deelname aan het punten spaarprogramma impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden van het spaarprogramma.

Voor alle geschillen die kunnen voortkomen uit deze promotie, zowel Club RUBI en Germans Boada S.A. als degenen die deelnemen, doen uitdrukkelijk afstand van hun jurisdictie en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona.

De donaties die via het Club RUBI punten spaarprogramma worden gedaan ten voordele van goede doelen, zijn niet fiscaal aftrekbaar en er wordt geen certificaat dat de donatie certificeert uitgegeven door Club RUBI of de entiniteit. De reden is dat de persoonlijke gegevens van de partners die de donaties doen niet worden verstrekt, deze zijn anoniem.

Club RUBI behoudt zich het recht voor om lidmaatschap van leden te beëindigen om de redenen die geschikt worden geacht, in het bijzonder die met betrekking tot slechte praktijken en aanstootgevende opmerkingen.