logo
2024 Mar 07

Świętujmy Międzynarodowy Dzień Kobiet z Grupą RUBI

W Grupie RUBI rozumiemy, że osiągnięcie równości płci nie polega tylko na uznaniu problemu, chodzi o podejmowanie namacalnych kroków w celu jego rozwiązania.

W Grupie RUBI rozumiemy, że osiągnięcie równości płci nie polega tylko na uznaniu problemu, chodzi o podejmowanie namacalnych kroków w celu jego rozwiązania. W tradycyjnie męskich sektorach, takich jak budownictwo, droga do równości była trudna, ale możliwa do pokonania.

W ciągu ostatnich lat nasze zespoły na całym świecie odnotowały znaczący wzrost udziału kobiet na różnych stanowiskach. Ich zaangażowanie przyniosło nie tylko nowe perspektywy, ale także skuteczne rozwiązania.

Jesteśmy oddani wzmacnianiu obecności kobiet w społeczności glazurniczej i w całej branży budowlanej. Jak podkreśla Piąty Cel Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, osiągnięcie równości płci to nie tylko cel, ale konieczność dla zrównoważonej przyszłości.

W dniu 8 marca, gdy świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet nie tylko składamy Paniom najlepsze życzenia, ale dołączamy do chóru głosów wspierających równouprawnienie.

Cieszymy się, że udział kobiet w sektorze budowlanym rośnie, a one same są zauważane i doceniane za swój wkład w rozwój branży. Kobiety aktywnie uczestniczą w pracy na placu budowy jako fachowcy ale także zajmują kluczowe pozycje w firmach działających w sektorze budowlanym. Wierzymy, że obecność kobiet w branży sprzyja wykorzystaniu ekologicznych materiałów i przyspiesza postęp technologiczny.

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Kobiet od Grupy RUBI!