logo

THE RUBI EXPERIENCE:5 PASSOS CAP A L'EXCEL·LÈNCIA

RUBI garanteix la qualitat, l'eficiència i la creativitat de principi a fi...

THE RUBI EXPERIENCE:


5 PASSOS CAP A L'EXCEL·LÈNCIA

1

Preparació

En aquesta fase incloem tots els processos previs a la instal·lació de rajola ceràmica.

2

Tall i Perforació

Tenim en compte que la peça s'ha de tallar o perforar per poder instal·lar-la

3

Instal·lació

Agrupem les eines necessàries per assegurar la correcta manipulació i instal·lació del material ceràmic.

4

Rejuntat

En aquesta fase trobarem les eines necessàries per a l'execució de l'ompliment i la definició de la junta de col·locació.