logo

Broques per a formigó

Tot i que RUBI no disposa d'una gamma específica de broques per a formigó, si podem recomanar l'ús les nostres broques de diamant, tant en tall sec com en tall humit. Les broques de diamant RUBI poden realitzar perforacions en materials com; blocs de formigó prefabricats o llosetes de formigó (panot) o qualsevol altre prefabricat de formigó amb gruixos inferiors als 3 cm. Les broques de diamant de tall sec s'utilitzen amb una mola, ja que es recomana un treball a altes revolucions, i no...
Mostrant 1-5 de 5 resultats